Circular 1/2010, da Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008

Xov, 24/06/2010 - 13:21

Xúntase a Circular 1/2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro.