Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos

Mér, 14/08/2013 - 08:35

Xúntase a Orde do 7 de agosto de 2013 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.