A un clic

Contacto

Teresa Mª Comojo Gómez
Centros Plurilingües
Programa CUALE, formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado
Spring Week, programa de estadías lingüísticas para alumnado
Programa PIALE, itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa en lingua estranxeira do profesorado
Teléfono: 981 546 544
Correo electrónico: centrosplurilingues@edu.xunta.gal

Mónica Ferreira Costa
Seccións Bilingües
Programa PIALE, itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa en lingua estranxeira do profesorado
Spring Week, programa de estadías lingüísticas para alumnado
Teléfono: 981 546532
Correo electrónico: asesoriaidiomas@edu.xunta.gal
Correo electrónico: seccionsbilingues@edu.xunta.gal

Berta Gómez López
EduEchanges, programa de intercambios escolares
Picasso Mov, programa de intercambio en francés
Programa de lingua e cultura portuguesa
AXUDASLE, actividades de formación en linguas estranxeiras para alumnado
Teléfono: 881997419
Correo electrónico: asesoria.linguasestranxeiras@edu.xunta.gal

María Jesús Lorenzana Lamelo
Certificación en linguas estranxeiras de alumnado
Programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac-
Intercambios en lingua francesa
DELF Escolar
Teléfono: 881 997 497
Correo electrónico: edulinguas@edu.xunta.gal
Correo electrónico: delfescolar@edu.xunta.gal

Sandra Rodríguez Nieto
Auxiliares de Conversa en centros públicos, programa de apoio aos programas de plurilingüismo
Auxiliares de Conversa en centros concertados, programa de apoio aos programas de plurilingüismo
Apoio aos programas en lingua francesa
Teléfono: 981 957 538
Correo electrónico: auxconversa@edu.xunta.gal
Correo electrónico: asesoria.linguasestranxeiras@edu.xunta.gal

Lara Souto Vieites
AXUDASLE, actividades de formación en linguas estranxeiras para alumnado
Teléfono: 881 997426
Correo electrónico: axudasle@edu.xunta.gal

Julia Taboada Martínez
Digitalweek, programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais
Teléfono: 881 997494
Correo electrónico: digitalweek@edu.xunta.gal