Proxectos do Viveiro do IES Laxeiro

A rede de viveiros de empresa en centros está constituída por vinte e seis viveiros. A continuación amósase a relación de centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia con viveiro de empresa e a relación de proxectos en cada un deles.

 • Emprendedor:
  Patricia Fernández Portas

  Empresa dedicada a prestar servizos destinados a mellorar a calidade de vida dos galegos e satisfacer necesidades de distinto...

  Situación no viveiro: No viveiro, co plan de empresa
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Felipe Otero Valiñas
  José Manuel Pereiro Rozas

  Optimización e redución de gastos xerais para empresas así como a xestión de provedores coa finalidade de aumentar a...

  Situación no viveiro: No viveiro, en funcionamento como empresa