Novo Camiño

Viveiristas: 
Patricia Fernández Portas
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Coñocedora e que a sociedade cada vez é máis consciente dos problemas sociais e económicos derivados do aumento na esperanza de vida e o envellecemento da poboación, decido poñer ao alcance do mercado servizos que axuden ao consumidos a integrarse na contorna, de xeito completamente diferente á actual, para que as persoas, tanto dependentes como aquelas que buscan unha melloram manteñan a súa autonomía e melloren a súa calidade de vida.

A idea é aproveitar as novas tecnoloxías para satisfacer as diferentes necesidades que detectamos neste novo modelo social do rural galego.

O meu soño é poder realizar un traballo que satisfaga as necesidades de realización persoal e qe axude á sociedade a ser mellor.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
IES Laxeiro
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Rodríguez Fernández, José Antonio
Contacto co viveiro: 
viveiro.ies.laxeiro@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade limitada (SL)
Actividade económica: 
Sector servizos
Produtos/Servizos: 
Información, ocio, formacións, novas tecnoloxías, transporte
Descrición da empresa: 

Empresa dedicada a prestar servizos destinados a mellorar a calidade de vida dos galegos e satisfacer necesidades de distinto tipo, incluíndo de maneira especial ás persoas máis vulnerables.

Poremos á súa disposición diferentes servizos e ferramentas: cursos, charlas, terapias e actividades de ocio. Tamén seremos intermediarios entre persoas que prestarán servizo tales como acompañamento ou asesoramento.

Etiquetas: