Dhais xestión de custos

Viveiristas: 
Felipe Otero Valiñas
José Manuel Pereiro Rozas
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Identificación dunha necesidade empresarial que a nosa empresa pode cubrir de xeito eficaz, proporcionando a outras empresas unha vantaxe competitiva mediante o aforro de custos.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
IES Laxeiro
Situación da empresa: 
No viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Rodríguez Fernández, José Antonio
Contacto co viveiro: 
viveiro.ies.laxeiro@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade civil
Actividade económica: 
Consultoría de xestión empresarial
Produtos/Servizos: 
Servizos de xestión a empresas
Descrición da empresa: 

Optimización e redución de gastos xerais para empresas así como a xestión de provedores coa finalidade de aumentar a rendibilidade das mesmas.

Etiquetas: