club de lectura

English Book Clubs

Expandindo as linguas alén das aulas

O club de lectura como escusa

Os proxectos do Grupo do Terror do Lama das Quendas de Chantada

A degustación literaria, unha fórmula para seleccionar lecturas

Sobre bibliotecas e inclusividade

As experiencias inclusivas da biblioteca do IES de Poio

As viaxes compartidas con outros clubs de lectura do iEscaldasletras a Portugal (2010-2015)