Interdisciplinar

Miserábeis

O teatro musical para fomentar a igualdade, a dinamización do galego e o desenvolvemento das competencias na secundaria

Antídotos contra a violencia de xénero

Proxecto de intervención en materia de coeducación e igualdade

Mellora da aprendizaxe a través da realidade aumentada

Rutas xeolocalizadas, audioguía e códigos QR. Proxecto intercentros

Planeta auga, satélite lectura

CEIP O Pombal
Un traballo interdisciplinar no que participa toda a comunidade educativa