Plan LIA

“Ler ciencia na biblioteca escolar”

Ler ciencia na Biblioteca escolar
Nova campaña de impulso e difusión das bibliotecas escolares

Quen somos? De onde vimos? A onde imos?

Avaliación nas bibliotecas escolares