Educación física

CaMiño activo

Melloramos paso a paso

Sportis 2013

09/05/2013

Patinando ata o meridiano de Greenwich polo paralelo 43º 21’

Unha viaxe en patíns ata o o meridiano 0º polo paralelo do noso centro

Mens sana in corpore sano

Unha proposta interdisciplinar e dixital para a materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables

Uso da tableta dixital en EF

Estudo dunha experiencia práctica

O modelo pedagóxico “aprendizaxe-servizo” no ámbito da educación física e do deporte