Educación integral

O modelo pedagóxico “aprendizaxe-servizo” no ámbito da educación física e do deporte