Antonio Fraguas

Proxecto didáctico Antonio Fraguas Fraguas

XI edición

O Proxecto didáctico Antonio Fraguas Fraguas, promovido pola fundación do mesmo nome e apoiado pola Consellería de Cultura e Educación a través da Secretaría Xeral de

X Proxecto didáctico Antonio Fraguas

A Fundación Antonio Fraguas Fraguas, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca a décima edición do proxecto didáctico encamiñado á realizac