X Proxecto didáctico Antonio Fraguas

A Fundación Antonio Fraguas Fraguas, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca a décima edición do proxecto didáctico encamiñado á realización dun programa de pescuda sobre o patrimonio etnográfico, antropolóxico, lingüístico, xeográfico, histórico e artístico do contorno inmediato entre os centros escolares de Galicia.

Establécense dúas modalidades: ensino primario e ensino secundario. En cada unha delas elixirase un proxecto, que se ha desenvolver durante o seguinte ano lectivo.

O prazo de presentación de proxectos remata o 31 de maio de 2016.

Acceso ás BASES

Palabras clave: