Historia

Tendendo pontes

Un proxecto de innovación educativa,adaptable ao ensino mixto, entre educación superior e ensinanzas medias no ámbito da Xeografía e Historia

A educación en España. Unha mirada retrospectiva

A educación en España. Unha mirada retrospectiva
Percorrido pola historia da educación en España desde finais do Antigo Réxime ata hoxe.

Alá ao sur 2022. Unha acollida afectiva no 800 aniversario do Rei Sabio

Xestión do benestar emocional do alumnado de procedencia magrebí no contexto do grupo-aula de Ciencias Sociais no primeiro ciclo da ESO.

Antonio Eiras Roel

Antonio Eiras
Mestre de historiadores e renovador do modernismo español