Skip to Content

Temporal

Módulos Drupal

Drupal é modular. As súas posibilidades e funcionalidades dependen dos módulos que incorporemos e activemos.

Algúns módulos xa os trae por defecto a aplicación. Son os módulos core.

Nós para o noso proxecto incorporamos ata dagora os seguintes módulos non core:

Event Image Image_assist
Feedback
Scheduler Webform Taxonomy_acces control
Taxonomy_menu
Tinymce

IMCE

Autologout Article
Javascript tools
Mail Duplicate Role
Paging
Site Map
SWF Tools
   

Tódolos módulos para que funcionen teñen que ser activados na ruta administrar-construcción da páxina-módulos.

É importante que se execute update.php cada vez que se actualiza ou incorpora un módulo.

Logo, para que un usuario disfrute das posibilidades dun modulo ten que ter activados os permisos necesarios.

Os permisos actívanse na ruta administrar-mantemento de usuarios-control de acceso

Os módulos poden baixarse de http://drupal.org/project/Modules

Non hai envíos nesta categoría

Boas, na nosa páxina temos un bloque chamado PROFESORADO que está cheo de contidos e ten o acceso restrinxido. Cando o usuario anónimo preme en calquera apartado deste menú saelle a mensaxe "Non hai envíos nesta categoría", que é falsa, en vez da desexable "Non está autorizado para acceder a esta páxina". Parece unha nimiedade, pero, ademais de dar a impresión equivocada de que hai apartados baleiros na web, o profesorado máis inexperto non se decata de que se ten que dar de alta porque se lle está a dicir que non hai contidos. Como podemos amañalo? Moitas grazas pola vosa atención.

Protocolo de actualización 4.7x-5.1

1-Facer carpeta de centro

2-Facer copia BD e gardar en carpeta centro .(nomedecentro.sql)

3-Salvar logo en carpeta de centro

4-Mirar usuarios. Comprobar webmaster administrador. Eliminar temas de usuario

5-Activar tema bluemarine en admin e webmaster

6-Marcar módulos non core instalados. Desactivar módulos non core e gardamos. ( Lanzamos UPDATE.PHP Saimos pechando sesión

7-Gardamos en DELETE_drupal todos os arquivos excepto files e tmp (coidado con outros arquivos non drupal)

8-Subir arquivos de DRUPAL

9-Gardamos settings antigo en carpeta de centro. Editamos novo settings.

10-Editamos arquivo UPDATE.PHP liña 18 de TRUE a FALSE (se fose necesario)

11-Lanzamos update.php. (http://centros.edu.xunta.es/centro/update.php)

ERRO DE COTEXAMENTO

Ir á base de datos, exportar base de datos completa (da versión 5.1). (nomedecentro2.sql)
Eliminar todas as taboas da base de datos.

Importar a base de datos (v5.1)

11-Ir a web como admin. (main page)

12-Activar módulos segundo punto 6 (deixar tinymce para o final) Lanzar logo Update

-Image-assist (todas as páxinas, open in popup, html code)

-Taxonomy access (activar)

13-Activar tinymce . Comprobar se funciona. Se non funciona borrar e crear o perfil novo igual a antigo. Editar "Basic settup" seleccionando idioma: es

14-Cargar último locale de galego
15-Repasar permisos-control de acceso (atención a page)

16-Deixar como plantilla de Administración o tema bluemarine

17-Editar información de páxina: Feito con Drupal (V. 5.1)
18-Deixar o tema do centro

DRUPAL EN CARPETA DRUPAL

Cando Drupal está aloxado nunca carpeta drupal, os puntos 7 e 8 cambian

7-Renombramos carpeta drupal a DELETE_drupal

8-Creamos carpeta drupal e subimos arquitos de drupal5.1 para dita carpeta. Movemos directorios files e tmp de DELETE_drupal para drupal

Protocolo de actuación nos centros

1.-Presentación do proxecto

 • Aplicacións webs preinstaladas dende servicios centrais
 • Aplicacións administrables a través dos entornos web pero non modificables na súa instalación: novos módulos ou servizos ftp.
 • Control de usuarios, creación de menús con caegorís, xestión de contidos segundo as recomendacións do proxecto
 • Actualización dende servizos centrais

2.-Web do proxecto

 • Web do proxecto
 • Participación nos foros
 • Feedbak da web
 • Correo electrónico do proxecto

3.-Revisión de usuarios.

 • Respectar usuario webmaster
 • Modificar contrasinais admin
 • Editar usuarios existentes (bloquear provisionalmente se é o caso)

4.-Control de acceso.

 • Revisar permisos de roles de usuarios e explicar "permisos" e "category permissions" en control de acceso.

5.-Crear contidos

 • Crear un contido para a páxina principal (sin categoría). Posible páxina de benvida
 • Crear contidos para distintos apartados do menú e comprobar o acceso ou non dos distintos roles
 • Control de contidos: editar-eliminar

6.-Os menús mediante categorías

 • Modificación dos menús actuais: modificación das categorías
 • Creación de novos menús: novas categorías-menús-bloques

 7.-Creación de contidos 2

 • Contidos con imaxes
 • Tinymce: procesador de texto en contorno web con certas limitacións

8.-Tipos de contido

 • Contido event e calendario
 • Contido libro: como se fai un libro

9.-O aspecto físico

 • O tema SIEGA intitucional
 • Outros temas

10.-Os enlaces primarios e secundarios

Consideramos que a partir desta posta en márcha inicial son os centros os que teñen que ir solicitando axuda e asistencia en temas máis concretos que deberían pedir previamente.

Dependendo das asistencias, penso que con dúas tres asistencias completariamos correctamente o protocol.

Deixariamos para unha terceira ou cuarta asistencia xa cuestións máis específicas pero con necesidades propias de cada centro que nos deberían presentar previamente.

Crear unha categoría "borrador"

Resulta que os usuarios autenticados que non son administradores non teñen acceso a administrar contidos. É dicir publican os seus contidos nun menú e se teñen permiso poden volver a editalos, pero cando fan un contido e non o rematan non o poden publicar en ningún menú e logo non poden recuperalo.

Solución posible:

Creamos un menú chamado Borrador accesible aos usuarios correspondente. Cando teñen un contido a medio facer, para non perdelo, publícano no menú Borrador e logo cando o queiran recuperar entran en dito menú, editan o contido e logo publícano no lugar correspondente.

Importante que dito menú borrador só sexa visible polo correspondente rol e non por todo o mundo.

 

Tamén podemos usar a carpeta borrador para que aqueles usuarios aos que lle vamos impedir publicar directamente os seus contidos no espazo web. Eses usuarios limitámoslles a publicación á carpeta BORRADOR ou MODERADOR ou TRIBUNAL DA INQUISICION. Esa carpeta só a poden ver eles cando crean contido e non teñen outro sitio onde publicar.

Logo, o moderador cando entrar, busca dita carpeta e aproba ou elimina os contidos. Se os aproba, teraos que editar para colocalos no menú pertinente.

Poderiamos crear tantas carpetas para moderar como roles desexemos controlar.

Se o rol alumnado está moderado, só lle permitiriamos publicar (crear) na carpeta CENSURA. Logo o administrador ou profe con permisos entra na carpeta e publica o contido na revista, en deportes, etc, onde sexa o lugar para o que se elaborou.

Configuracións iniciais de Drupal

Explicaremos neste libro a configuración con que instalamos Drupal nos centros educativos e onde e como se administra.

É dicir: a configuración xeral, os usuarios e os seus permisos, os menus, configuración inicial de módulos e algúns en particular.

Premendo no título do libro accederemos aos seus capítulos:

Libro: Módulo a módulo

Explicaremos a función de cada módulo e como o deixamos configurado.

Preme no título para entrar no libro de módulos

Actualizar Drupal de 4.6X a 4.7X

1.-Copia de seguridade da base de datos

2.-Copia de seguridade dos arquivos do espacio web

3.-Facer unha carpeta con todo o da nova versión de Drupal, incluídos modules e themas.

4.-Editamos o arquivo update.php que se atopa na carpeta Drupal. Fíxádevos que hai que cambiar deixando NA LIÑA 18

$access_check = FALSE;

Non actualizaremos á nova versión se non dispoñemos de tódolos módulos de actualización empregados na anterior versión.

5.-Entramos en drupal como administradores:

 • Seleccionamos tema bluemarine e desmarcamos todos os demais
 • En administrar-módulos imprimimos unha páxina que reflexe a situación actual dos módulos
 • En admistrar-módulos desmarcamos todos os módulos non core (que non veñen de raiz no drupal) e gardamos. Recordemos que algúns módulos antes de desmarcalos hai que desactivalos na ruta administrar-opcións/modulodemarras. Especialmente desactivar o taxonomy_access.
 • Pechamos sesión e saimos de Drupal

6.-Borramos no noso espacio Web todos os arquivos de Drupal, incluídos módulos e temas. Deixamos sen borrar a carpeta files e a carpeta sites. Na files están todos os documentos e no sites a configuración de conexión

7.-Subimos por FTP os arquivos da carpeta que fixemos no paso 3, é dicir: Drupal cos seus temas e módulos

8.- Agora co navegador escribimos a URL apuntando ó arquivo actualizador update.php

http://centros.edu.xunta.es/centrodemarras/update.php

Premer na frase: run the database upgrade script.

Logo no botón UPDATE

Finalmente poderemos premer en log para ver que erros dou a actualización. Como seguramente non aparece ningún grave xa estaremos dentro da aplicación, como administradores e coa actualización feita.

9.-Agora quédanos traballar na aplicación:

Activamos módulos:

 • En administrar módulos vamos seleccionando os módulos. Gardamos e teremos que lanzar o update (na mesma páxina de administrar módulos) para que actualice as bases de datos e conplete a instalación dos módulos. Algúns módulos ademáis de marcalos requiren unha activación ou unha configuración que implica crear un rol. Ex: Taxonomy_access hai que activado. Tinymce hai que crear un perfil,...
 • Deixamos o timynce para o final. Facemos coma cos outros módulos.

Permisos: control de acceso

 • Damos permisos dos distintos módulos para os roles no control de acceso. (Permisos)
 • Tamén en control de acceso editamos os permisos de cada rol (Category permissions)

Gardar antes de sair: primeiro na de Category pemissions e logo tamén outra vez na de Permisos.

10.- Seguramente non se activa o Timynce. Teremosque editalo nas opción de admministrar dito módulo. Ë mellor eliminar o perfil que arrastramos da actualización e crear outro novo. Logo editámolo.

Se todo o fixemos ben, o lóxico sería que xa non tivésemos ningún erro nin warning.

11.-Control de acceso: repasar todos os roles e os permisos xa que cambiou de aspecto e engadiu items o "category permissións". Débense editar tódolos roles para evitar warning's.

12.-Administar módulo image_asist para que apareza no timynce. Default insert mode: HTML code

13.-Administrar módulo image a full_html para que apareza correctamente a imaxe nos contidos que editemos.

14.-Seguramente teremos que editar  primary e secondary lynks xa que seguramente non enlazan correctamente. Eso agora faise en administrar menús.

15.-Elexir o tema correspondente e editar logos 

16.- Unha vez xa actualizados tódolos módulos deberemos volver a editar o arquivo update.php para deixar a liña 18 en TRUE

$access_check = TRUE;

Téñase en conta que se queremos engadir un novo módulo teremos que volver a editar a liña do arquivo update a false e logo volver a true por motivos de seguridade.

Distribuir contido


by Dr. Radut