Skip to Content

Actualización da galería Coppermine

  1. Primeiramente deberemos facer unha copia de seguridade da base de datos e dos arquivos do espacio web
  2. Gardamos espacialmente o directorio albums, o arquivo anycontent.php que está no directorio raiz e o arquivo config.inc.php do directorio includes
  3. Se fixemos algunha folla de estilo para algún thema é convinte salvala tamén.
  4. Unha vez salvados ditos arquivos borramos todo o espacio web e cargamos os arquivos da nova versión
  5. Repoñemos o antigo directorio albums, tamén o config.inc.php na carpeta includes.
  6. Lanzamos a actualización coa url
    http://centros.edu.xunta.es/coledemarras/galeria/update.php
  7. Coppermine xa estaría actualizado. Entramos como administradores e vamos á opción Ferramentas. Alí podemos volver a lanzar o actualizador da base de datos e tamen a utilidade de comprobar arquivos actualizados que nos poderá indicar a posibilidade de algún erro.
  8. Se fose o caso, repoñer folla de estilo ou antigo thema.


page | by Dr. Radut