Modificación da programación do departamento de Relixión