Programacions Probas Libres Ciclo Medio de Electromecánica

Ciclo medio

1º Curso        

Mecanizado básico

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

Motores

Sistemas de transmisión e freada

Sistema de carga e arranque

2º Curso

Sistemas de seguridade e confortabilidade

Circuítos eléctricos auxiliares

Sistemas auxiliares do motor