PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA ALUMNADO CON DISCAPACIDADE E/OU NECESIDADES ESPECIAIS NAS PROBAS DE AVALIACIÓN DE BACHAREALTO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE ORGANIZADAS POLA COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA