Escola de saúde

Enviado por admin o Lun, 10/02/2014 - 10:53

No curso escolar 2013-14, a partires do mes de novembro, no IES Ricardo Carballo Calero, Asfredo en colaboración co Concello de Ferrol,  leva a cabo unha escola de saúde para pais e nais coa finalidade de dotar ás familias de habilidades educativas e de comunicación para que se sintan máis  competentes na súa función de educadores.

Con este curso, de oito sesións de hora e media de duración e periodicidade semanal, preténdese proporcionar aos pais e nais as ferramentas necesarias para axudalos a afrontar posibles dificultades no núcleo familiar, mellorar as habilidades comunicativas co obxecto de  favorecer a convivencia familiar, promover unha maior implicación  das familias como axentes de saúde dos seus fillos e fillas ou sensibilizar aos pais e nais do risco que entraña o uso inadecuado das novas tecnoloxías.

( categories: )