You are hereCurso 20-21

Curso 20-21


INICIO CLASES CURSO 2020/2021

O inicio de clases terá lugar de xeito escalonado os días 23, 24 e 25 de setembro, seguindo os horarios que se poden ver a continuación.

Non se poderá acceder ao centro antes da hora fixada para cada grupo.

IMPORTANTE: Os grupos de 1º curso de ciclos medios e superiores terán ensino semipresencial (agás 1º cm farmacia que será presencial). Estes grupos serán divididos en dúas partes de 11 alumnos na presentación e só quedará para as clases dese día a metade que corresponda, a outra metade do grupo deberá abandonar o centro rematada a presentación e incorporarse ás clases cando se lle indique.

Os grupos de 2º CS anatomía e 2º CM farmacia serán tamén en semipresencial e o titor contactará con eles para comunicar qué alumnos se teñen que incorporar o xoves e qué día se incorpora a outra metade.

Os grupos de FPB serán todos presenciales e se incorporarán á presentación correspondente sempre e cando teñan formalizado a súa matrícula.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. ADMISIÓN 2020/2021

Prazo de entrega de solicitudes de admisión a FPB do 1 ao 11 de setembro.

Documentación a entregar:

 • Solicitude (ED522A)
 • Anexo A
 • Anexo III (consentimento de incorporación á FPB)
 • Anexo IV (comunicación de incorporación á FPB)
 • Fotocopias e orixinais do DNI do solicitante e do pai/nai/titor legal
 • Certificado de discapacidade do solicitante, de solicitar praza reservada por ese cupo.

A solicitude deberá estar asinada polo solicitante e polos dous proxenitores obrigatoriamente, excepto nos casos de defunción dun deles, de separación con patria potestada en exclusiva dun dos proxenitores ou de violencia de xénero. Nestes casos, haberá que xustificar documentalmente.

Pode descargar a solicitude e o anexo A dende os arquivos adxuntos.

Máis información sobre admisión en FPB en http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

SOLICITUDE DE BOLSAS DE ESTUDOS CURSO 2020/2021

Aberto o prazo de solicitude de bolsas de estudos para o curso 2020/2021 dende o 9 de agosto ao 1 de outubro de 2020.

Enlace á web de información e solicitude online: Solicitar bolsa

MATRÍCULA CICLOS 2020/2021

Publicadas as listaxes de adxudicación de prazas en ciclos formativos de grao medio e superior. Xúntanse arquivos coas listaxes dos adxudicados neste centro.

Os solicitantes adxudicados deberán formalizar a matrícula no centro ou ben renunciar á praza para continuar no proceso de admisión coas solicitudes de maior preferencia.

Os solicitantes que non foron adxudicados nesta 1ª fase deberán permanecer atentos ás listaxes de espera, que se actualizan durante o proceso de matriculación varias veces ao día e comprobar se son adxudicados na 2ª fase (29 de xullo).

A solicitude de matrícula ou renuncia pode imprimirse dende a mesma aplicación na que se fixo a solicitude.

A documentación para formalizar matrícula é a seguinte:

 • Solicitude de matrícula personalizada
 • 1 foto
 • Fotocopia e orixinal DNI
 • Fotocopia e orixinal certificación académica da titulación de acceso
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Sobre de matrícula (en Conserxería)
 • Pago seguro escolar (faise no propio centro)
 • Autorización tratamento imaxe persoal

Non se recollerá ningunha documentación que non esté completa.

 

 

Admisión a ciclos formativos do 25 de xuño ao 8 de xullo

Entre o 25 de xuño e o 8 de xullo ás 13.00 horas está aberto o prazo proceso de admisión a ciclos formativos.

Na seguinte ligazón: Admisión curso 2020/2021 accédese ás instrucións para realizar a solicitude web, así como un vídeo de axuda sobre como encher dita solicitude e o asistente informático para presentar a solicitude.

Tamén pódese acceder a máis información sobre o proceso nesta ligazón: Inicio do proceso de admisión