Admisión de Alumnos

AÍNDA QUEDAN PRAZAS PARA A FP DUAL

 

Aínda quedan prazas para este ciclo de FP Dual!!!
Queres acceder a un posto de traballo capacitado? Con este ciclo medio poderás aprender dunha forma práctica e completa todo o necesario para ocupar un posto de reponsabilidade nun supermercado.
Ademais o 50% do tempo consiste en prácticas remuneradas.

Chámanos e aproveita esta oportunidade!

986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

FP DUAL COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARIOS

O Ciclo de FP DUAL de COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARIOS representa unha oportunidade para acceder a un posto de traballo capacitado nos principais supermercados de Galicia. A tasa de inserción laboral é superior ao 78%, e aínda quedan prazas libres para este curso!

Trátase dunha formación moi completa, impartida entre o IES Luís Seoane, O CIFP Carlos Oroza, e as propias empresas.

A metado do curso, tanto en primeiro como en segundo, o alumnado realiza práctica remuneradas no supermercado, adquirindo uha experiencia moi valiosa que completa a formación académica.

Se queres saber máis podes escribirnos a ies.luis.seoane@edu.xunta.gal

Matrícula ata o 5 de xullo.

fp dual luis seoane

PROCESO ADMISIÓN CICLOS

 

MATRÍCULA ALUMNADO QUE REPITE

NOTAS DE INTERESE PARA FP:

        - O alumnado que deba repetir terá que solicitar praza en WEB, indicando a súa condición de repetidor, nos mesmos prazos que os novos solicitantes de praza.

      - O alumnado de 2º curso CF Comercio Internacional e 2º curso CF Xestión de V. e Espazos Comerc. TERÁN HORARIO DE TARDE.

     - Oferta Adultos Presencial DESAPARECE, só haberá oferta en ensino á Distancia.

 

 

 

MATRICULA PARA 2º CURSO CICLOS FP REX.ORDINARIO

 

A matrícula para 2º curso de Ciclos FP no RÉXIME ORDINARIO pode realizarse presentando o impreso (DESCARGAR AQUI) dende o día 23 de xuño ata o 5 de xullo de forma presencial.

Non esquecer adxuntar copia do pago de SEGURO ESCOLAR (agas maiores de 28 anos). Transferencia ou ingreso nunha o ficina ABANCA do Seg.Esc. 1,12€ : ES51-2080-5478-8830-4010-2812.  Xuntar o xustificante.

 

No caso de alumnado que pase de ADMINISTRACIÓN E FINANZAS á ASISTENCIA Á DIRECCIÓN ou viceversa,  a  solicitude de admisión  será co modelo ANEXO I

 NOTA INFORMATIVA: Os grupos de 2º de Comercio Internacional e 2º Xestión de ventas terán, por falta de espazo, horario de tarde.

 

MATRICULA PARA 2º CURSO SÓ FCT-PROXECTO

impreso

 

MATRICULA PARA 1º CURSO REX.ORDINARIO, DISTANCIA E Ciclos FP DUAL

Seguirá os prazos que estableza o calendario publicado pol Servizo de FP da Consellería, e farase na apliación    

 - Ligazón do vídeo coas instrucións para cubrir a solicitude web:    https://www.youtube.com/watch?v=TMRJTMi-xyY 

 - PDF instruccións para cubrir a solicitude web

 Non esquecer o pago de SEGURO ESCOLAR (agas maiores de 28 anos). Transferencia ou ingreso nunha o ficina ABANCA do Seg.Esc. 1,12€ : ES51-2080-5478-8830-4010-2812.

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

 

CICLOS FORMATIVOS ADULTOS (DISTANCIA)

      ITINERARIO DE MÓDULOS RECOMENDADO

    C.S. TRANSPORTE E LOXÍSTICA

 

CÓDIGOS DE MÓDULOS

 

 

GUIA DO ALUMNADO DE FP

 

PROCESO DE RESERVA E SOLICITUDE DE PRAZA ESO-BACH 2023-24

PERÍODO DE RESERVA DE PRAZA DE CENTROS ADSCRITOS: DO 15 DE XANEIRO AO 6 DE FEBREIRO

           - TODO O ALUMNADO QUE FIXO RESERVA TEN PRAZA ASIGNADA (Publicación o 20/02/2023)

           - XA NON PODERÁN FACER SOLICITUDE NOUTRO CENTRO SENÓN SE FIXO RENUNCIA PREVIA ANTES DO 28 DE FEBREIRO

 

PERÍODO DE SOLICITUDE DE PRAZA (cambio de centro): DO 1 AO 20 DE MARZO

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS (publicación o 15/05/2023)

  A consulta de listaxes poderase facer só:

 - Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

 - Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

 

Forma concreta para a súa impugnación (artigo 36):

1. No caso de centros públicos, as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Información e solicitude

INFORMACIÓN DO PROCESO

INFORMACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESE

VACANTES (publicación 28/02/2023)

 

PRAZO MATRÍCULA:

O alumnado que resulta admitido deberá formalizar a matrícula do 25 de xuño ao 10 de xullo.

(Publicarase nesas data o calendario por cursos)

 

 

Distribuir contido