PROCESO ADMISIÓN CICLOS

 

MATRÍCULA ALUMNADO QUE REPITE

NOTAS DE INTERESE PARA FP:

        - O alumnado que deba repetir terá que solicitar praza en WEB, indicando a súa condición de repetidor, nos mesmos prazos que os novos solicitantes de praza.

      - O alumnado de 2º curso CF Comercio Internacional e 2º curso CF Xestión de V. e Espazos Comerc. TERÁN HORARIO DE TARDE.

     - Oferta Adultos Presencial DESAPARECE, só haberá oferta en ensino á Distancia.

 

 

 

MATRICULA PARA 2º CURSO CICLOS FP REX.ORDINARIO

 

A matrícula para 2º curso de Ciclos FP no RÉXIME ORDINARIO pode realizarse presentando o impreso (DESCARGAR AQUI) dende o día 23 de xuño ata o 5 de xullo de forma presencial.

Non esquecer adxuntar copia do pago de SEGURO ESCOLAR (agas maiores de 28 anos). Transferencia ou ingreso nunha o ficina ABANCA do Seg.Esc. 1,12€ : ES51-2080-5478-8830-4010-2812.  Xuntar o xustificante.

 

No caso de alumnado que pase de ADMINISTRACIÓN E FINANZAS á ASISTENCIA Á DIRECCIÓN ou viceversa,  a  solicitude de admisión  será co modelo ANEXO I

 NOTA INFORMATIVA: Os grupos de 2º de Comercio Internacional e 2º Xestión de ventas terán, por falta de espazo, horario de tarde.

 

MATRICULA PARA 2º CURSO SÓ FCT-PROXECTO

impreso

 

MATRICULA PARA 1º CURSO REX.ORDINARIO, DISTANCIA E Ciclos FP DUAL

Seguirá os prazos que estableza o calendario publicado pol Servizo de FP da Consellería, e farase na apliación    

 - Ligazón do vídeo coas instrucións para cubrir a solicitude web:    https://www.youtube.com/watch?v=TMRJTMi-xyY 

 - PDF instruccións para cubrir a solicitude web

 Non esquecer o pago de SEGURO ESCOLAR (agas maiores de 28 anos). Transferencia ou ingreso nunha o ficina ABANCA do Seg.Esc. 1,12€ : ES51-2080-5478-8830-4010-2812.

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS

 

CICLOS FORMATIVOS ADULTOS (DISTANCIA)

      ITINERARIO DE MÓDULOS RECOMENDADO

    C.S. TRANSPORTE E LOXÍSTICA

 

CÓDIGOS DE MÓDULOS

 

 

GUIA DO ALUMNADO DE FP