IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700 - Fax. 986864322

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

 

 Atopámonos aquí

 

 Visualizar o mapa ampliado


 

 

CONVOCATORIA AXUDA FONDO LIBROS

O prazo para presentar solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2018 (este incluído).

2º BACHARELATO

A entrega de notas é o día 22 de maio ás 18:45 horas.

A continuación, as alumnas e alumnos que se presente á ABAU reuniranse coa Orientadora e a Xefa de Estudos para cubrir todos os documentos de inscripción á proba.

AVISO URXENTE PROBAS ABAU

O alumnado que obtivese o título de Bacherelato no curso 2015-2016 que non se presentase ou non superase a PAU-2016 nalgunha das súas convocatorias deberá matricularse obrigatoriamente da proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade e, de ser o caso, da Parte Voluntaria da dita proba.

      DOC14

       DOC15

PROBAS LIBRES CICLOS FORMATIVOS

CICLO XESTIÓN ADMINISTRATIVA

PERÍODO DE MATRÍCULA:  DO 15 AO 21 MAIO ÁS 13:00h

PROGRAMACIÓNS         CALENDARIO PROBAS (modificado 23/5/18)

ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2018-19

DATA DE PUBLICACIÓN   11/05/2018

LISTAXES PROVISIONAIS   1º ESO    2º ESO   3º ESO    4º ESO     1º BAC HUM.E CCSS     1ºBAC CIENCIAS    2º BAC

 

Artículo 32. Impugnación de las listas definitivas de personas admitidas y no admiti­das: recurso de alzada o reclamación

  1.       En el caso de centros públicos, contra la relación definitiva, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la jefatura territorial, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.
  2.      En el caso de centros privados concertados, contra la relación definitiva, las personas interesadas podrán formular reclamación ante la persona titular de la jefatura territorial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.
  3.       En ambos casos, la resolución de la persona titular de la jefatura territorial pondrá fin a la vía administrativa. En la notificación de esta resolución a la persona interesada deberá indicarse expresamente que contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo, el órgano competente y el plazo para su interposición.

 

PREMIOS RECIBIDOS

PREMIO CIDADE DE PONTEVEDRA 2015

O NOSO CENTRO RESULTOU GAÑADOR DO PREMIO

NORABOA A TODAS E TODOS.

 

 

PREMIO NACIONAL CONVIVENCIA ESCOLAR 2016

Unha vez máis o traballo da comunidade educativa do noso centro é recoñecido a nivel estatal. As actividades que levamos a cabo desde 1997 como escola asociada á UNESCO fixeron posible ese recoñecemento.

Parabéns a nais, pais, persoal non docente, profesorado e sobre todo a ese alumnado que ano tras ano nos permite traballar innovando nunha educación integral.

 

 

 

ENLACES DE PRENSA

 

CLUB DE DEBATE 2017

O noso centro resultou gañador do segundo premio no certame comarcal e SEGUNDO NA FINAL GALEGA

 

 

 

Distribuir contido