IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700 - Fax. 986864322

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Atopámonos Aquí

 

MATRÍCULA E RECOLLIDA DE LIBROS PARA SETEMBRO

 

MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

( Unha vez publicadas as notas o dia 25 de xuño)

 

RECOLLIDA DE LIBROS PARA ALUMNADO CON PENDENTES PARA SETEMBRO

PODERÁN RECOLLER LIBROS PARA PREPARAR AS MATERIAS PENDENTES PARA SETEMBRO DENDE O LUNS 29 DE XUÑO

EN HORARIO DE 9:30H A 13:30H

 

 

PROBAS LIBRES 2020

A celebración das probas libres terá lugar en Setembro co seguinte CALENDARIO

A Programación de cada módulo pode verse:    CICLO ADM. E FINANZAS       XEST.ADMINISTRATIVA

Bolsas e Axudas ao Estudo para Niveis Postobrigatorios Non Universitarios e da Convocatoria para Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo.

Bolsas e Axudas ao Estudo para Niveis Postobrigatorios Non Universitarios e da Convocatoria para Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo.

Na páxina do Ministerio de Educación y FP foron publicadas as resolucións definitivas correspondentes ao curso 2019-20 da Convocatoria Xeral 


As datas para a presentación de Recurso Reposición son as seguintes:

- CONVOCATORIA XERAL, do día 3 de xuño até o 2 de xullo, ambos días incluídos.

- CONVOCATORIA DE APOIO EDUCATIVO, do día 2 de xuño até o 1 de xullo, ambos días incluídos.

Nos anexos que van con este correo, remitímoslles ditas resolucións e o modelo de recurso de reposición que poden utilizar se o desexan.

As listaxes de Convocatoria Xeral poden consultarse na páxina web do Ministerio de Educación y FP.
No que respecta á Convocatoria de NEAE as listaxes non son públicas, mais o Ministerio de Educación y FP envioulle a cada alumno, por vía telématica, cadansúa comunicación.

 

MODELO RECURSO