IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Mob. 659076853 (non enviar SMS, nin WhatsApp)

Atopámonos Aquí

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR E FONDO LIBROS

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

O prazo para presentar as solicitudes abranguerá do 19 de maio ata o 22 de xuño do 2022

NOS GRUPOS DE ESO NON SE PODERÁ SOLICITAR FONDO LIBROS POR ENTRAR NO PROGRAMA EDIXGAL. SÍ PODERA SOLICITAR MATERIAL ESCOLAR.

A presentación será preferentemente vía telemática

 

(As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común)

SEDE ELECTRÓNICA

O prazo de solicitude para participar no fondo solidario de libros ou pedir axuda para material escolar remata o día 22 de xuño

Solicitude Presencial, manual de usuario e información Fondo Libros

Diario oficial de Galicia

Extracto da Orde do 29 de abril de 2022 (DOG)

PROCESO DE SOLICITUDE DE PRAZA ESO-BACH 2022-23

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS  (Actualizado 10 maio)

 

-       TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS EN PRAZO (ata o 21 de marzo) FORON ADXUDICADAS

 

 A consulta poderase facer só:

 - Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

 - Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

 

PRAZO MATRÍCULA: Do 25 de xuño ao 10 de xullo. (Publicarase nesas data o calendario por cursos)

 

 

O prazo para realizar solicitude de praza para o curso 2022-23 será do 1  ao 21 de marzo

Información e solicitude

VACANTES (25/02/2022)

 

ADAPTACIÓN A NOVA LEI EDUCATIVA LOMLOE

 

* ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS 2021-22 E CONCRECIÓN CURRICULAR CENTRO

 

CONCRECIÓN CURRICULAR

PROGRAMACIÓN POR DEPARTAMENTOS

BIOLOXÍA

ECONOMÍA

 

EDUC.FÍSICA

 

EDUC.PLÁSTICA

 

FILOSOFÍA

FÍSICA-QUÍM.

FRANCÉS

INGLÉS

LATÍN-GREG

CASTELÁN

GALEGO

MATEMÁTICAS

MÚSICA

RELIXIÓN

TECNOLOXÍA

XEOG-HISTORIA

* INFORMACIÓN RELATIVA ÁS AVALIACIÓNS