IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Mob. 659076853 (non enviar SMS, nin WhatsApp)

Atopámonos Aquí

 

TARXETA XENTE NOVA PARA O TRANSPORTE

A Tarxeta Xente Nova

 

As vantaxes da tarifa Xente nova aplicanse ás viaxes interurbanas dos menores de 21 anos EN TODA GALICIA.

 

Así, os menores de 21 anos poden viaxar gratis no transporte público interurbano que depende da Xunta de Galicia, calquera que sexa a súa orixe e destino.

INFORMATE AQUÍ

 

Libros deTexto para o curso 2021-22

LIBROS DE TEXTO MANTEÑENSE OS DO CURSO ANTERIOR  (actualizado)

(En toda a etapa de ESO o centro pertence á rede EDIXGAL, só habería que mercar os libros indicados se o profesor que imparta nas materias que non son EDIXGAL o considera así)

 

Distribuir contido