IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700 - Fax. 986864322

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Atopámonos Aquí

 

1ª AVALIACIÓN – PROBAS DE PENDENTES ESO/BACHARELATO


1ª AVALIACIÓN – PROBAS DE PENDENTES

ESO/BACHARELATO

NOVEMBRO 2018

XOVES 15

16,30: - FRANCÉS

LUNS 19

16,30: - ECONOMÍA

17,30: - EDUCACIÓN PLÁSTICA V.A.

              - DEBUXO TÉCNICO

      - FILOSOFÍA

MÉRCORES 21

16,30: - TECNOLOXÍA

17,30: - XEOGRAFÍA e HISTORIA

XOVES 22

16,30: - BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

             - CULTURA CLÁSICA

 LUNS 26

16,30: - FÍSICA-QUÍMICA

17,30: - MÚSICA   

 MÉRCORES 28

16,00: - MATEMÁTICAS

             - MAT. APLICADAS

             - MAT. ACADÉMICAS

 XOVES 29

16,30: - INGLÉS

 

 

 

Primer Premio Ernestina Otero Sestelo

1º premio  Ernestina Otero Sestelo na categoría de secundaria   (convocatoria 2018 , Concellería de Igualdade do Concello de Pontevedra)

Ao Grupo  “NEOFEM Luis Seoane” do IES Luís Seoane de Monte Porreiro por ser un proxecto  ao prol da igualdade que abrangue diversas actividades realizadas por iniciativa do propio alumnado con proxección tanto na vida do centro como nas redes sociais.