IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Mob. 659076853 (non enviar SMS, nin WhatsApp)

Atopámonos Aquí

 

Mobilidades de alumnado de longa duración

 

Criterios de selección do alumnado escolar participante en proxectos de mobilidade de longa e curta duración

Criterio

Puntuación máxima de baremación

a)    

Pertenza a grupos en risco de exclusión social

Valorarase a pertenza a grupos en condicións de exclusión social, como poderán ser aqueles alumnos que pertenzan a unha familia inmigrante ou a un colectivo minoritario en situación de discriminación.

3 puntos

b)    

Situación familiar

Valorarase o alumnado que proveña de situacións familiares tales como familias monoparentais ou fillos/as de vítimas de violencia de xénero.

3 puntos

c)    

Ter unha discapacidade

Valorarase o alumnado que teña discapacidades recoñecidas (visual, auditiva, etc.).

máximo 3 puntos

d)    

Alumnado con dificultades económicas

Valorarase o alumnado que pertenza a unha familia con dificultades económicas avaladas polo departamento de orientación do IES.

3 puntos

e)    

Historial de convivencia positiva no centro

Valorarase o alumnado con ausencia de medidas correctoras da conduta ou sancións administrativas na súa etapa escolar.

máximo 3 puntos

f)     

Carta de motivación

Valoraranse os contidos dunha carta elaborada polo alumno/a en lugar e data a convir na que exporá as súas razóns e motivacións para participar no proxecto.

máximo de 3 puntos

g)    

Colaboración e implicación nas actividades do centro

Valorarase o alumnado que teña participado nos diferentes organismos e asociacións da escola, tales como os distintos clubs das distintas materias, as actividades do comité UNESCO e que teña sido delegado ou delegada do seu grupo.

máximo de 3 puntos

h)    

Solvencia académica

Valorarase a media académica do alumnado, segundo o seu nivel de logro.

máximo de 3 puntos

i)     

Disposición cara a adquisición de novos idiomas

Valorarase a disposición para a aprendizaxe de idiomas estranxeiros.

máximo de 3 puntos

j)     

Entrevista (só mobilidades de longa duración)

Entrevista individual cos coordinadores do programa.

máximo de 3 puntos

k)    

Non ter participado en convocatorias anteriores (non aplicable á convocatoria actual de mobilidade de longa duración)

Valorarase preferentemente o alumnado que non teña participado en convocatorias anterior

-

Resultados do proceso de selección do alumnado para a participación nas mobilidades de longa duración como parte do programa Erasmus+

 

xxx4820x

xxx4576x

xxx4986x

xxx8225x

xxx4512x

a) 

Pertenza a grupos en risco de exclusión social

0

0

0

0

0

b) 

Situación familiar

0

0

0

0

0

c)  

Ter unha discapacidade

0

0

0

0

0

d) 

Alumnado con dificultades económicas

0

0

0

0

0

e)  

Historial de convivencia positiva no centro

3

3

3

3

3

f)    

Carta de motivación

0,5

3

2

2

1,5

g)  

Colaboración e implicación nas actividades do centro

1

2

3

3

1

h) 

Solvencia académica

2

3

3

3

1

i)    

Disposición cara a adquisición de novos idiomas

1

3

3

3

2

j)    

Entrevista

1

3

3

-

2

 

Puntuación total

8,5

17

17

RENUNCIA

10,5

CAMBIOS NA PARADA DO BUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE TRES SEMANAS

O CONCELLO INFORMA DE CAMBIOS DE SENTIDO E NOVA UBICACIÓN PARA A PARADA DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTES TRES SEMANAS.

PLANO NOVA PARADA