IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Mob. 659076853 (non enviar SMS, nin WhatsApp)

Atopámonos Aquí

 

CHEQUE MATERIAL ESCOLAR

 

AS LISTAXES DE ADMITIDOS PARA AS AXUDAS DE

"CHEQUE PARA MATERIAL ESCOLAR" ESTÁN PUBLICADAS

NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO OU NA APLICACIÓN FONDO LIBROS.

PODEN RETIRARSE OS CHEQUES E TERÁN DOUS (2) DÍAS PARA RECLAMACIÓNS (DÍA 12 E 13 DE XUÑO).

 

CALENDARIO ÚNICO PARA MATRÍCULA 2022-2023

 

IMPORTANTE: NON HABERÁ MATRÍCULA EN SETEMBRO

O ÚNICO PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2022-23 SERÁ DO 27 DE XUÑO AO 10 DE XULLO

 IMPRESOS

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

ACTUALIZADO 19/07/22

LIBROS DE TEXTO MANTEÑENSE OS DO CURSO ANTERIOR NOS CURSOS PARES

NOS CURSOS IMPARES SÓ LINGUA CASTELÁ ESTABLECE LIBRO POLO MOMENTO, OS DEMAIS DEPARTAMENTOS ESTÁN PENDENTES DE REVISIÓN COAS EDITORIAIS, XA QUE OS CURRÍCULOS AINDA NON ESTÁN PUBLICADOS POLA CONSELLERÍA.

CURSO

NOME E EDITORIAL

ISBN

1.º ESO

LENGUA CASTELLANA REVOA 2022.    (GAL)           EDITORIAL SM

978-84-11207188

3.º ESO

LENGUA CASTELLANA REVOA 2022. (GAL)           EDITORIAL SM

978-84-11207096

1.º BACHARELATO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 - CÓDIGO ABIERTO -             EDITORIAL CASALS

978-84-218-7467-7

(En toda a etapa de ESO o centro pertence á rede EDIXGAL, só habería que mercar os libros indicados polo profesorado que imparta nas materias que non son EDIXGAL se así o considera. Ao ser centro Edixgal non exite posibilidade de solicitar axuda para Fondo Libros)

 

 

ADAPTACIÓN A NOVA LEI EDUCATIVA LOMLOE

 

* INFORMACIÓN DAS MATERIAS QUE CURSARÁ O ALUMNADO NO CURSO 2022-23

NOS CURSOS 1º ESO-3ºESO-1ºBACH

 
 

MATERIAS BACHARELATO

MATERIAS EDUCAC.SECUND.

BLOG ORIENTACIÓN

 

 

* ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS 2021-22 E CONCRECIÓN CURRICULAR CENTRO

 

CONCRECIÓN CURRICULAR

PROGRAMACIÓN POR DEPARTAMENTOS

BIOLOXÍA

ECONOMÍA

 

EDUC.FÍSICA

 

EDUC.PLÁSTICA

 

FILOSOFÍA

FÍSICA-QUÍM.

FRANCÉS

INGLÉS

LATÍN-GREG

CASTELÁN

GALEGO

MATEMÁTICAS

MÚSICA

RELIXIÓN

TECNOLOXÍA

XEOG-HISTORIA

* INFORMACIÓN RELATIVA ÁS AVALIACIÓNS