Libros de Texto

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR E FONDO LIBROS

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

O prazo para presentar as solicitudes abranguerá do 19 de maio ata o 22 de xuño do 2022

NOS GRUPOS DE ESO NON SE PODERÁ SOLICITAR FONDO LIBROS POR ENTRAR NO PROGRAMA EDIXGAL. SÍ PODERA SOLICITAR MATERIAL ESCOLAR.

A presentación será preferentemente vía telemática

 

(As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común)

SEDE ELECTRÓNICA

O prazo de solicitude para participar no fondo solidario de libros ou pedir axuda para material escolar remata o día 22 de xuño

Solicitude Presencial, manual de usuario e información Fondo Libros

Diario oficial de Galicia

Extracto da Orde do 29 de abril de 2022 (DOG)

Libros deTexto para o curso 2021-22

(PENDENTE)

LIBROS DE TEXTO MANTEÑENSE OS DO CURSO ANTERIOR 

(En toda a etapa de ESO o centro pertence á rede EDIXGAL, só habería que mercar os libros indicados se o profesor que imparta nas materias que non son EDIXGAL o considera así)

  • 1º ESO
  • 2º ESO
  • 3º ESO
  • 4º ESO

 

  • 1º BACHARELATO   
  • 2º BACHARELATO 
Distribuir contido