Libros de Texto

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

ACTUALIZADO 6/09/22

MANTEÑENSE OS LIBROS DE TEXTO DE ANOS ANTERIORES NOS CURSOS PARES.

NOS CURSOS IMPARES OS LIBROS SON OS QUE INDICAMOS NO CADRO SEGUINTE, IREMOS ACTUALIZANDO DEBIDO A QUE ALGÚNS DEPARTAMENTOS ESTÁN PENDENTES DE REVISIÓN COAS EDITORIAIS, XA QUE OS CURRÍCULOS AINDA NON ESTÁN PUBLICADOS NO DOGA.

 

CURSO

MATERIA

NOME E EDITORIAL

ISBN

1.º ESO

CASTELÁN

LENGUA CASTELLANA REVOA 2022.    (GAL)           EDITORIAL SM

978-84-11207188

MATEMÁTICAS

Matemáticas, J. Colera, Anaya, 2022

978-84-143-0528-7

GALEGO

LINGUA  E LITERATURA 1º ESO          (Ana Iglesias, Miguel L,Natividad D,Xabier C)  Ed. Xerais

978-84-9121-869-2

INGLÉS

Burlington Options ESO 1 Student´s Book, Linda Marks & Alice Scott

978-9925-30-894-1

Burlington Options ESO 1 Workbook, Linda Marks & Alice Scott

 

978-9925-30-895-8

3.º ESO

CASTELÁN

LENGUA CASTELLANA REVOA 2022. (GAL)           EDITORIAL SM

 

978-84-11207096

MATEMÁTICAS

Matemáticas, J. Colera, Anaya, 2022

978-84-143-0532-4

INGLÉS

Burlington Options ESO 3 Student´s Book, Linda Marks & Alice Scott

978-9925-30-906-1

Burlington Options ESO 3 Workbook, Linda Marks & Alice Scott

978-9925-30-907-8

1.º BACH

CASTELÁN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 - CÓDIGO ABIERTO -             EDITORIAL CASALS

978-84-218-7467-7

GALEGO

LINGUA GALEGA E LITERATURA BACH 1  (Isabel Glez., E. X. Insua)      Baía Edicións

978-84-9995-400-4

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

(idioma Galego)

Biloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais Consturíndo  mundos. Editorial Santillana

978-84-9185-427-2

ANATOMÍA APLICADA

(idioma Galego)

Anatomía Aplicada Galicia. Editorial

 

INGLÉS

Make the Grade 1.Editorial Burlington. Autoras:Elizabeth Grant y Alan Williams

978-9925-30-133-1

2.º BACH

CTM

(idioma Castelán)

Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Editorial Mc Graw Hill

978-84-48609399

(En toda a etapa de ESO o centro pertence á rede EDIXGAL, nas materias EDIXGAL non hai que mercar libro de texto. Haberá que mercar os libros indicados polo profesorado que imparta nas materias que non son EDIXGAL se así o considera. Ao ser centro Edixgal non exite posibilidade de solicitar axuda para Fondo Libros)

 

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR E FONDO LIBROS

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

O prazo para presentar as solicitudes abranguerá do 19 de maio ata o 22 de xuño do 2022

NOS GRUPOS DE ESO NON SE PODERÁ SOLICITAR FONDO LIBROS POR ENTRAR NO PROGRAMA EDIXGAL, PERO PODERÁ SER NECESARIO MERCAR LIBRO NAS MATERIAS QUE NON FORMAN PARTE DO PROGRAMA (MATERIAS DO PROGRAMA EDIXGAL)

SÍ PODERA SOLICITAR MATERIAL ESCOLAR.

A presentación será preferentemente vía telemática

 

(As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común)

SEDE ELECTRÓNICA

O prazo de solicitude para participar no fondo solidario de libros ou pedir axuda para material escolar remata o día 22 de xuño

Solicitude Presencial, manual de usuario e información Fondo Libros

Diario oficial de Galicia

Extracto da Orde do 29 de abril de 2022 (DOG)

Distribuir contido