Libros deTexto para o curso 2021-22

(PENDENTE)

LIBROS DE TEXTO MANTEÑENSE OS DO CURSO ANTERIOR 

(En toda a etapa de ESO o centro pertence á rede EDIXGAL, só habería que mercar os libros indicados se o profesor que imparta nas materias que non son EDIXGAL o considera así)

  • 1º ESO
  • 2º ESO
  • 3º ESO
  • 4º ESO

 

  • 1º BACHARELATO   
  • 2º BACHARELATO