LIBROS DE TEXTO CURSO 2023-24

ACTUALIZADO 4/09/23

  • 2º ESO                 (15/9/23 act. CAST)
  • 4º ESO                 (15/9/23 act. CAST)

 (En toda a etapa de ESO o centro pertence á rede EDIXGAL, nas materias E-DIXGAL non hai que mercar libro de texto. Haberá que mercar os libros indicados polo profesorado que imparta nas materias que non son EDIXGAL. Ao ser centro Edixgal non exite posibilidade de solicitar axuda para Fondo Libros)