Información da Xefatura de Estudos

1ª AVALIACIÓN – PROBAS DE PENDENTES ESO/BACHARELATO


1ª AVALIACIÓN – PROBAS DE PENDENTES

ESO/BACHARELATO

NOVEMBRO 2018

XOVES 15

16,30: - FRANCÉS

LUNS 19

16,30: - ECONOMÍA

17,30: - EDUCACIÓN PLÁSTICA V.A.

              - DEBUXO TÉCNICO

      - FILOSOFÍA

MÉRCORES 21

16,30: - TECNOLOXÍA

17,30: - XEOGRAFÍA e HISTORIA

XOVES 22

16,30: - BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

             - CULTURA CLÁSICA

 LUNS 26

16,30: - FÍSICA-QUÍMICA

17,30: - MÚSICA   

 MÉRCORES 28

16,00: - MATEMÁTICAS

             - MAT. APLICADAS

             - MAT. ACADÉMICAS

 XOVES 29

16,30: - INGLÉS

 

 

 

INICIO DE CURSO 2018-19