Información da Xefatura de Estudos

PROBAS DE PENDENTES

2ª AVALIACIÓN - PROBAS DE PENDENTES

ESO/BACHARELATO

FEBREIRO-MARZO

 

 

CICLOS FORMATIVOS

RECUPERACIÓN DOS MÓDULOS PENDENTES DE 1º

FEBREIRO-MARZO 201

 

COMERCIO E MÁRKETING

 

 

 

ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

 

 

 

 

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido