Información da Xefatura de Estudos

1ª AVALIACIÓN – PROBAS DE PENDENTES ESO/BACHARELATO

1ª AVALIACIÓN – PROBAS DE PENDENTES

ESO/BACHARELATO

 

NOVEMBRO 2019

 

MÉRCORES 20

17,00: - PROXECTO INTERDISCIPLINAR

17,30: - EDUCACIÓN FÍSICA

XOVES 21

17,30: - INGLÉS

            - TECNOLOXÍA

 LUNS 25

16,30: - BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

- FÍSICA-QUÍMICA

17,30: - XEOGRAFÍA e HISTORIA

 MÉRCORES 27

16,30: - MATEMÁTICAS

            - MAT. ACADÉMICAS

 XOVES 28

16,30: - FRANCÉS

           - EDUC. PLÁSTICA, V. A.

Documento PDF

 

STEMweek

 

 

 

A Consellería de Educación convoca 200 prazas para alumnado de 3º e 4º de ESO na STEMweek

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27628

 

 

PROBAS DE MÓDULOS PENDENTES EN CICLOS

                                                             

                              CICLOS ADMINISTRACIÓN                                       CICLOS COMERCIO                         

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido