Información da Xefatura de Estudos

ENTREGA DE NOTAS DA 1ª AVALIACIÓN

Xoves día 21 de decembro.

 

A entrega  será realizada por cada titor/a as 12:00h. Celebraremos, dende esa hora, unha xornada de portas abertas para que pais e nais podan recoller as notas con seus fillos e fillas e consultar o que desexen con profesorado e equipo directivo.

 

En réxime de adultos farase ás 20,00 h.

 

 

 

 

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido