Información da Xefatura de Estudos

STEMweek

 

 

 

A Consellería de Educación convoca 200 prazas para alumnado de 3º e 4º de ESO na STEMweek

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27628

 

 

PROBAS DE MÓDULOS PENDENTES EN CICLOS

                                                             

                              CICLOS ADMINISTRACIÓN                                       CICLOS COMERCIO                         

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido