Información da Xefatura de Estudos

FOLGA NO TRANSPORTE DE PASAXEIROS

Mañá martes día 20 e o mércores día 21, está convocada unha folga de transporte de pasaxeiros.

 

Manteranse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde ás 7.30 ata as 10.30 horas e os de saída desde das 13.30 ás 19.00 horas nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio, cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.

 

 Ainda que o servizo debe realizarse, por ser considerado "SERVIZOS MÍNIMOS", non está GARANTIDO.

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido