AÍNDA QUEDAN PRAZAS PARA A FP DUAL

 

Aínda quedan prazas para este ciclo de FP Dual!!!
Queres acceder a un posto de traballo capacitado? Con este ciclo medio poderás aprender dunha forma práctica e completa todo o necesario para ocupar un posto de reponsabilidade nun supermercado.
Ademais o 50% do tempo consiste en prácticas remuneradas.

Chámanos e aproveita esta oportunidade!

986857700
ies.luis.seoane@edu.xunta.gal