FP.- Regulación da avaliación na FP

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

DOG  Nº 136 (15de xullo de 2011)  Consultar texto íntegroDescargar PDF