FP.- Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior

ORDE do 2 de decembro de 2008, pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo.

DOG  Nº 243 (16 de decembro de 2008)  Consultar texto íntegroDescargar PDF

 

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013.

DOG  Nº 14 (21 de xaneiro de 2013)  Consultar texto íntegroDescargar PDF