Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO

Puente Rey, José Manuel Director
Fuentes Laíño, Nicanor Ramón Xefe de estudos
Villanueva López, Emilio Xefe de estudos nocturno
Álvarez Flórez, Julio Jorge Secretario

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Camba Sanmartín, Francisco Xabier
Campos Núñez, Manuel
Muíños Nodar, Dolores
Neira Rodríguez, Laura

 

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

Blanco Ruzo, Irene
Chamosa Martínez, Pablo
Duro Sánchez, Rodrigo
Ribadavia Uzal, María

 

REPRESENTANTES DOS PAIS

Becerra Camba, Silvia
Blanco Sanmartín, José Manuel
Saavedra Puente, Margarita

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Blanco Casáis, María del Mar

 

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE

Castaño Gestoso, Xosé Antón