Música

Departamento de Música_CURSO 2020-21

María Elda Pérez Fernández imparte música en 2º, 3º e 4º da ESO e é a xefa do Departamento.

Consulta as programacións didácticas nos adxuntos.

3ª avaliación Curso 2019-2020

IMPORTANTE:

Nesta  terceira avaliación traballaremos na aula virtual

Se non podes acceder ao teu Curso de Educación Física, escríbeme ao correo Elda

Distribuir contido