Composición do Departamento

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO.

Modesto Fontán Ocampo. Imparte Xeografía e Historia en 1ºA,  2ºA, 3ºA e 4ºA da ESO. Tamén imparte  Cultura Clásica en 3º 

 

MATERIAIS CURRICULARES.

1º de ESO:

 Xeografía e Historia 1º ESO. Ed. Obradoiro-Santillana. Serie: Descubre. Proxecto: Saber facer. ISBN: 9788499723563

 

 Presentación da materia


Na parte de Xeografía trabállanse o relevo do mundo, climatoloxía e riscos naturais.   Na parte de Historia faise un percorrido dende a Prehistoria ata a caída do Imperio Romano.  Estúdanse destacadas civilizacións como a mesopotámica, exipcia, grega ou romana. Aténdese tamén ás distintas manifestacións artísticas que se produciron nas épocas estudadas: arte prehistórico, mesopotámico, exipcio, grego e romano.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

2º de ESO:

 Xeografía e Historia 2º ESO. Ed. Obradoiro-Santillana. Serie: Descubre. Proxecto: Saber facer  ISBN Nº 978-84-9972-582-6

 

 

Presentación da materia


Na parte de Xeografía trabállanse aspectos de demografía e urbanismo. Na parte de Historia faise un percorrido dende os inicios da Idade Media ata a fin do Antigo Réxime.  Estúdanse entre outros o Feudalismo, a Reconquista, o proceso de formación dos reinos españois, a Europa do Renacemento e do Barroco. Aténdese tamén ás distintas manifestacións artísticas que se produciron nas épocas estudadas: Románico, Gótico, Renacemento e Barroco.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

3º de ESO:

 Xeografía e Historia 2º ESO. Ed. Obradoiro-Santillana. Serie: Descubre. Proxecto: Saber facer  ISBN Nº 978-84-9972-582-6

 

Presentación da materia

Nesta materia diferénciase entre Xeografía humana e Historia. Na Xeografía humana  trabállase política e principalmente economía, analizando cada un dos tres sectores económicos ( primario, secundario e terciario), adicando sempre unha especial atención á Unión Europea, España e Galicia. Na parte de Historia trabállase a Idade Moderna ( descubrimento de América, o Renacemento e a Reforma, a España dos Austrias e a Europa do barroco). 

 Na seguinte materia non hai libro de texto  
   

 

   

Historia  de 4º da ESO

Presentación da materia

Nesta materia diferenciamos tres grandes bloques: historia contemporánea universal, historia contemporánea de España e historia da arte dende o s XVIII á actualidade.

    Na parte de historia contemporánea universal partindo da análise do Antigo Réxime estúdanse acontecementos como a revolución americana, francesa, industrial, as vagas revolucionarias de 1820-1830 e 1848, o imperialismo, as dúas guerras mundiais, os reximes fascistas, a guerra fría e o proceso de descolonización.

    A parte  de historia contemporánea de España abrangue dende a chegada ao trono español da dinastía borbón con Filipe V ata o actual goberno de Mariano Rajoy. Analízanse entre outros acontecementos: a guerra da independencia contra os franceses, o sistema da restauración, as dúas repúblicas, a guerra civil española, a ditadura do xeneral Franco ou a transición.

    Na parte de arte, partindo do rococó vanse analizando os distintos estilos artísticos xurdidos- neoclasicismo, romanticismo, realismo, impresionismo... ata chegar ás postvangardas artísticas da segunda metade do século XX e a arte actual.

   

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA AS FAMILIAS CURSO 2018-2019

 

AdxuntoTamaño
programación didáctica para as familias curso 2018-2019.odt372.01 KB