Matrícula para o curso 2018/19

Prazos

• Prazo ordinario: (para o alumnado que aprobe todo en xuño) do 25 DE XUÑO ao 10 DE XULLO

• Prazo extraordinario: (para o alumnado que non se matriculase en xuño) do 1 ao 10 DE SETEMBRO

Documentación

1º de ESO

 • Solicitude de matrícula
 • DNI do/a alumna e dos/as pais ou titores legais
 • Tarxeta sanitaria
 • Libro de familia
 • Permiso para usar ordenadores ABALAR
 • Permiso de imaxe de menores
 • Permiso para compartir fotos de actividades académicas

O día que veñan formalizar a matrícula faráselles unha foto, polo que non cómpre facela.

2º de ESO

 • Solicitude de matrícula
 • Permiso para usar ordenadores ABALAR
 • Permiso de imaxe de menores
 • Permiso para compartir fotos de actividades académicas

3º e 4º de ESO

 • Solicitude de matrícula
 • 1,12 € (seguro escolar)
 • Permiso de imaxe de menores
 • Permiso para compartir fotos de actividades académicas

TODOS/AS

 • En caso de separación ou divorcio dos pais: fotocopia da sentenza onde conste quen exerce a patria potestade e custodia do/a menor

Para descargar o impreso de matrícula e os de permisos prema aquí. (Ao alumnado matriculado no centro xa se lle entregou o formulario para que o complete e o entregue na secretaría nos prazos arriba indicados).