Entrar

Departamento de Informática

No IES de Rodeira impártese o Ciclo Superior de Sistemas Informáticos en Rede en Horario Diurno e réxime Presencial Ordinario, e o Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web a Distancia, e ademáis ofrece diversas optativas de informática na ESO e no Bacharelato.