Ciclo Superior de Sistemas Informáticos en Rede

TITULO: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede.
DURACIÓN: 2000 horas.
MATRÍCULA.
ACCESO A UNIVERSIDADE.
DECRETO DO TÍTULOD.O.G. 177/2010 - FOLLETO INFORMATIVO

 

 

O finalizar o ciclo terás as competencias necesarias para administrar, instalar, configurar e manter sistemas informáticos aillados ou en rede baixo distintos sistemas operativos.

 Segundo Curso 
Administración de Sistemas Operativos 140 horas
Administración de sistemas Windows e GNU/Linux
Servizos de rede e internet 140 horas
Instalación e administración de servicios de Internet
Implantación de aplicacións web 122 horas
Instalación e configuración de aplicacións web
Seguridade e Alta Dispoñibilidade 105 horas
Xestión da seguridade e dispoñibilidade nas aplicación e servicios informáticos.
Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos 70 horas
Configuración, Administración e Implantación de Sistemas xestores de Bases de Datos.
Empresa e Inciativa Emprendedora 53 horas
 
Proxecto 26 horas
 
Formación en centros de traballo 384 horas
 
 Primeiro Curso 
Implantación de sistemas operativos 213 horas
Instalación e configuración de Sistemas baixo Windows e GNU/Linux
Planificación e administración de redes 213 horas
Configuración de redes locais
Fundamentos de hardware 107 horas
Instalación, configuración e análise dos compoñentes hardware dun equipo informático baixo Windows e GNU/Linux
Xestión de bases de datos 187 horas
Organización, Consulta, Modificación e Integridade da Información almacenada en Bases de Datos
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133 horas
Deseño, transformación e xestión da información en formatos XML
Formación e Orientación Laboral 107 horas
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer