Xestión de bases de datos

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de analista e deseñador de bases de datos dentro dunha empresa.

 • Interpretación de deseños lóxicos de bases de datos.
 • Realización do deseño físico dunha base de datos a partir dun deseño lóxico.
 • Implementación de bases de datos usando SQL e ferramentas gráficas de Oracle 
 • Realización de operacións con datos almacenados.
 • Importación e exportación de datos.
 • Aseguramento da información. Backups e recuperacións

Ir á aula virtual do curso

programa

 1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN E BASES DE DATOS

  - o SXBD. Oracle

 2. MODELADO ENTIDADE RELACIÓN

  - estrutura conceptual.

  - entidades e relacións.

  - cardinalidades

  - deseño de modelos con ferramentas gráficas. Enxeñaría inversa.

 3. Modelo Relacional

  - modelo lóxico

  - claves

  - restricións

 4. Normalización

  - formas normais

  - procedemento de normalización

 5. SQL : LINGUAXE DE DEFINICIÓN DE DATOS

  - inserción, actualización e borrado de datos

  - creación, alteración e borrado de táboas

  - creación, alteración, borrado e habilitación de constraints.

 6. SQL : LINGUAXE DE MANIPULACIÓN DE DATOS

  - consultas dunha táboa

  - consultas de varias táboas. Xuncións

  - subconsultas

  - correlación e consultas xerárquicas

  - os valores nulos

  - funcións con datas e textos

  - funcións analíticas

 7. PLSQL: PROCEDEMENTOS ALMACENADOS E TRIGGERS

  - Introdución ás linguaxes procedimentais

  - estruturas de control

  - bloques, procedementos e funcións.

  - cursores

  - excepcións

  - Triggers. Tipos

  - táboas mutantes e compound triggers

 8. TRANSACCIÓNS E BLOQUEOS

  - Transaccións : commit e rollback

  - Enfoques optimista e optimista da concurrencia

  - Bloqueos: lock table e select for update

 9. BACKUPS

  - Backup Lóxico: Import/Export

  - Backup Físico en frío e en quente. Alta dispoñibilidade. RMAN

  - SQL Loader

  - recuperación da base de datos. Estratexias e procedementos.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer