Aula Virtual do IES de Rodeira

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Course categories

Documentación Profesorado 
 Documentación Curso 2015/2016
Ciclo Superior de Informática 
 Calendario EscolarThis course allows guest users to enterSummary
 Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede.This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Réxime Ordinario 

1º Curso 
 Xestión de Bases de DatosThis course requires an enrolment keySummary
 Planificación e Administración de RedesSummary
 Fundamentos de HardwareThis course allows guest users to enterSummary
 Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de InformaciónThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

2º Curso 
 Servizos de Rede e InternetThis course requires an enrolment key
 Administración de Sistemas Xestores de BBDDThis course requires an enrolment keySummary
 Implantación de Aplicacións WebThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Seguridade e Alta DispoñibilidadeThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Réxime Adultos 
 Administración de Sistemas Xestores de BBDD (A)This course requires an enrolment key
 Xestión de Bases de Datos (A)Summary
 Seguridade e Alta Dispoñibilidade (A)Summary
 Planificación e Administración de Redes (A)This course requires an enrolment keySummary
 Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión de Información (A)This course requires an enrolment keySummary
 Implantación de Sistemas OperativosThis course requires an enrolment keySummary
Ciclo Superior de Administración e Finanzas 
 Xestión loxística e comercialThis course requires an enrolment key
 Recursos HumanosThis course requires an enrolment keySummary
 Aplicacións informáticas e operatoria de tecladosThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Ciclo Medio de Xestión Administrativa 
 OPERACIONS ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENDA
 TÉCNICA CONTABLEThis course requires an enrolment keySummary
 OPERACIÓNS AUXILIARES DE XESTIÓN DE TESOURARÍAThis course requires an enrolment keySummary
FPB-Servizos Administrativos 
 Técnicas Administrativas Básicas This course requires an enrolment key
Bacharelato 
 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICASThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

1º Bacharelato 
 Historia do Mundo ContemporáneoThis course allows guest users to enterSummary
 Grego IThis course requires an enrolment key
 Latín IThis course requires an enrolment key
 Matemáticas IThis course requires an enrolment keySummary
 Bioloxia 1 bachThis course allows guest users to enterSummary
 Ciencias para o Mundo ContemporáneoThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Educación FísicaThis course allows guest users to enterSummary
 2ª lingua Francés CSCThis course requires an enrolment keySummary
 Lingua galega e literaturaThis course requires an enrolment keySummary
 Prácticas Lab. Física e QuímicaSummary
 Tecnoloxías da Información e das ComunicaciónsThis course requires an enrolment keySummary

 

2º Bacharelato 
 Matemáticas IIThis course requires an enrolment key
 Grego IIThis course requires an enrolment key
 Latín IIThis course requires an enrolment key
 Métodos Estatísticos e NuméricosThis course requires an enrolment keySummary
 QuímicaSummary
 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais IIThis course requires an enrolment keySummary
 Xeografía de EspañaThis course requires an enrolment keySummary
 Historia de EspañaThis course requires an enrolment keySummary
 Literatura UniversalThis course allows guest users to enterSummary
 Hª da ArteThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Historia del arte 2º bacharelatoSummary
 Xeografía 2º bacharelatoThis course allows guest users to enterSummary
 Investigacion e Tratamento da InformacionThis course allows guest users to enter
E.S.O. 

1º E.S.O. 
 Portfolio culturel CSCThis course allows guest users to enterSummary
 Matemáticas 1ºESO This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Resolución de problemasThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 LENGUA ESPAÑOLA 1º ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Mon premier cours de français CSCThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 ENGLISH 1st E.S.O.Summary
 Ciencias SociaisThis course requires an enrolment keySummary
 Curso sobre a CélulaThis course requires an enrolment keySummary
 Lingua castelá probaThis course requires an enrolment keySummary

Ciencias Naturais  

Reinos 
 ReinosSummary

Artrópodos 

Reinos 

2º E.S.O. 
 Matemáticas 2º ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Lingua galega e literaturaThis course requires an enrolment keySummary
 Música 2º E.S.O.This course requires an enrolment keySummary
 Ciencias Naturais 2º ESOThis course requires an enrolment keySummary

3º E. S. O. 
 Ciencias Sociais: xeografía e historiaSummary
 Aprentissage par tâches CSCSummary
 Tecnoloxías 3º ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Matemáticas 3º ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Titoría 3º ESO CThis course allows guest users to enterSummary
 Educación FísicaThis course allows guest users to enterSummary
 Français Langue Étrangère 3ème ESO CSCThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 EMPRENDEDORES - Grupo-DThis course requires an enrolment keySummary
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAThis course requires an enrolment keySummary
 EMPRENDEDORES - Grupo-AThis course requires an enrolment keySummary

4º E.S.O. 
 Matemáticas 4º E.S.O.This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Física e Química 4ºESOThis course requires an enrolment keySummary
 Educación FísicaThis course allows guest users to enterSummary
 InformáticaSummary
Obradoiros 
 Emprego da Equipación AbalarThis course allows guest users to enterSummary
 Xade - Espazo AbalarThis course allows guest users to enterSummary
 Xestión de Bibiliotecas EscolaresThis course allows guest users to enterSummary
 MultimediaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 InternetThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Iniciación InformáticaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Drupal/Moodle 
 Manexo Básico de MoodleThis course requires an enrolment keySummary
 Manexo Básico de DrupalThis course allows guest users to enterSummary
Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 
 Prácticas de laboratorioThis course allows guest users to enter
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 Today Wednesday, 24 August 24 25 26 27
28 29 30 31