OBRADOIRO

CURSO ACADÉMICO: 2020-2021

PROFESOR: María Beatriz Fondevila


OBRADOIRO

CURSO ACADÉMICO: 2020-2021

PROFESOR: María Beatriz Fondevila


Curso de exemplo para practicar as habilidades básicas de competencia no emprego da Aula Virtual Moodle.

Información sobre o equipamento Abalar do centro
Este curso contén información sobre o manexo das plataformas Web Xade e Espazo Abalar
Nesta Aula Virtual temos documentación sobre como xestionar unha biblioteca escolar.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.