Sistemas de Seguridade electrónica ( incendio, gas, antirrobo e intrusión) e circuitos pechados de televisión, (CPTV).

Realízanse o estudo, deseño, montaxe práctica e a programación en diversos sistemas de instalacións domóticas.