Realízanse o estudo e as prácticas reais das Instalacións Eléctricas de interior en vivendas e locais. 

Formación e Orientación Laboral (Bernardo Alonso)

Instalacións de Megafonía e Sonorización (Grupo A)

Jesús Cajaraville Dapena

Electrónica Aplicada 1º CM

Realízanse o estudo e montaxe das instalacións eléctricas de interior en vivendas.