NIVEL E GRUPO: Ciclo Superior de Administración e Finanzas

CURSO ACADÉMICO: 2020-2021

PROFESOR: Susana Ríos Pereiro

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Módulo que trata das aplicacións informáticas máis empregadas na actualidade