Ciclo Superior de Sistemas Informáticos en Rede

O remate do segundo, o redor do mes de marzo, se o alumno ten superados tódolos módulos, realizará os módulos de Proxecto e Formación en centros de traballo mediante prácticas en empresas ata o mes de xuño onde sera avaliado para a obtención do título.

 

 Segundo Curso 
Administración de Sistemas Operativos 140 horas
Administración de sistemas Windows e GNU/Linux
Servizos de rede e internet 140 horas
Instalación e administración de servicios de Internet
Implantación de aplicacións web 122 horas
Instalación e configuración de aplicacións web
Seguridade e Alta Dispoñibilidade 105 horas
Xestión da seguridade e dispoñibilidade nas aplicación e servicios informáticos.
Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos 70 horas
Configuración, Administración e Implantación de Sistemas xestores de Bases de Datos.
Empresa e Inciativa Emprendedora 53 horas
 
Proxecto 26 horas
 
Formación en centros de traballo 384 horas
 
 Primeiro Curso 
Implantación de sistemas operativos 213 horas
Instalación e configuración de Sistemas baixo Windows e GNU/Linux
Planificación e administración de redes 213 horas
Configuración de redes locais
Fundamentos de hardware 107 horas
Instalación, configuración e análise dos compoñentes hardware dun equipo informático baixo Windows e GNU/Linux
Xestión de bases de datos 187 horas
Organización, Consulta, Modificación e Integridade da Información almacenada en Bases de Datos
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133 horas
Deseño, transformación e xestión da información en formatos XML
Formación e Orientación Laboral 107 horas
 
 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer