COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

 

 

REDES 
  

MINIPROGRAMACIÓN FeQ 3ºESO

No documento que se xunta está a programación didáctica resumida do departamento para o nivel de 3ºESO na materia de Física e Química. Nel atópanse os contidos a impartir e o xeito de avalialos

AdxuntoTamaño
MINI FeQ 3ºESO.pdf309.39 KB