COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Contacto e Buzón SQR

 

Teléfono:
881 93 82 00

 

 

Fax:
881 93 82 07

 

 

Email:
ies.mugardos@edu.xunta.es

 

 

Enderezo:
Rúa do Cristo s/n

15620 MUGARDOS
A CORUÑA