Skip to main content

I Concurso de Microrrelatos Matemáticos en Lingua Galega

 

 

 

 

 

I CONCURSO DE MICRORELATOS MATEMÁTICOS EN LINGUA GALEGA

 

Poderá participar o alumnado matriculado no IES A Cañiza, o profesorado ou calquera membro da nosa comunidade educativa.

 Os relatos deberán estar escritos en lingua galega. Deberán ter unha extensión máxima de vinte palabras, e o número de letras de cada palabra será a cifra correspondente do número Pi, tal e como amosan estes exemplos:

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 

Oía a Sara e Xulia conversar. De súpeto, sabía que facer… Valentes raparigas, debería ameazalas, que un día sentiran medo.

Vin a Lois e fuxín lentamente do bareto cutre cos ollos pechados. Berreille: Ingrato! Desalmado! Era un ser bastante ruín.

 

 O microrrelato non debe levar título, será de temática libre e orixinal (non aceptamos plaxios).

As persoas que desexen participar deben entregarlle á profesora de lingua galega, Marta,  o microrrelato impreso en Arial 14, a dobre espazo, nun folio en branco asinado cun pseudónimo, sen ningún tipo de dato que identifique o/a autor/a.

 O prazo para entregar os relatos remata o venres 6 de maio.

 A participación neste concurso implica a aceptación destas bases, e o incumprimento de calquera delas dará lugar á descalificación.

O IES A Cañiza resérvase o dereito a publicar na súa páxina web todos os relatos presentados ao concurso.