Actividades Extraescolares Terceiro Trimestre 2013-2014

20/06/2014:  Festa de Fin de Curso

O venres 20 de xuño, último día de clase, teremos a festa de fin de curso desde ás 10:30h. Primeiro haberá partidos de Colpball no pavillón e a partir das 12:10h actuacions musicais no salón de actos.

Os buses sairán ás 13:30h.

19/06/2014:  Entrevista ao alcalde de As Pontes

O xoves 19 de xuño, despois de tres anos, volveu visitar o centro o alcalde da vila, Valentín González Formoso, logo de aceptar, nesta ocasión, a invitación que Lía Paz e Carmela Yáñez (alumnas e 1ºBAC) lle fixeron en nome de todo o alumnado.
Durante hora e media o alcalde contestou a preguntas formuladas por voceiros dos diferentes grupos da ESO e trataron de moi diversos temas desde a LOMCE ao hortos ecolóxicos pasando pola actualidade da vila. Comprometeuse a regalarnos seis bancos para colocar na alameda literaria que estamos facendo coas nosas árbores celtas, logo da petición que Carlota Candelas e Candela Paz fixeron en nome do alumnado.
Agradecémoslle ao concelleiro de Obras e Medio Ambiente, Antonio Lourés Rebolo a súa colaboración á hora de seguir coidando das nosas árbores ( podándoas e cortando a herba) para que sigan crecendo como ata agora.

12/06/2014:  3º posto na XII edición de "El País de los Estudiantes"

el paisOs alumnos de 1º de Bacharelato do noso centro quedaron no terceiro posto na fase autonómica da XIII Edición de El País de los Estudiantes co periódico "Punto de Mira". Aqui podedes ver todos os finalistas: http://estudiantes.elpais.com/programa-al-dia/ver/finalistas-xiii-edicin.

Nesta outra ligazón podedes ver o traballo presentado:

http://estudiantes.elpais.com/periodico-papel/hemeroteca/Centro6592/Equipo433/ver/index.html

 

 05/06/2014:  Premio no Young Business Talents 

ybtOs alumnos de Economía de  1º de Bacharelato que formaban o equipo "Futurama", quedaron no segundo posto a nivel rexional no concurso de Simulación Empresarial.

En este concurso de simulación los alumnos debía hacer lo mismo que hacen los responsables de las empresas: Analizar, Planificar y Controlar, utilizando una herramienta sofisticada como simulador de empresas. Lo esencial son los planes que están formados por un conjunto de decisiones. Las decisiones son lo que se introduce en el simulador. El Young Business Talents te permite emular con precisión lo que ocurre en el mundo empresarial. Se reproduce el ciclo del aprendizaje práctico: Antecedente – Conducta – Consecuencia, necesario para aportar experiencia a la teoría.

 

27/05 ao 03/06/2014:  Mercadillo de Comercio Xusto

 

Os alumnos de 1º da ESO, en colaboración coa ONGD Mundo Cooperante organizaron un mercadillo de comercio xusto nos primeiros recreos desde o 27 de maio ao 3 de xuño, nos que venderon  productos de alimentación, pendentes, pulseiras, etc. A recadación superou os 130 euros, que van adicados integramente aos proxectos desta ONG.

Mundo Cooperante es una organización de Cooperación al Desarrollo sin ánimo de lucro. Fue fundada en el año 1998 como respuesta a la dura realidad que afecta a los países del Sur y aborda, de manera prioritaria, las diferentes realidades que afrontan niños, niñas, jóvenes y mujeres en situación de extrema dificultad.

De forma continua y sostenida colaboramos con los proyectos de las organizaciones locales con las que trabajamos para consolidar su labor. Para ello contamos con el apoyo de diversas entidades tanto públicas, como privadas. Todas las acciones que desarrollamos contribuyen a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los beneficiarios de estos proyectos.

 

 

 

 

30 e 31/05/2014:  Visita ao Parque Nacional das Illas Atlánticas

illas ciesOs alumnos de 1ºBAC visitas ás Illas Cíes nunha viaxe organizada polo departamento de Bioloxía.  A saída será o venres 30 ás 7:15 de mañá e a volta está prevista para 23h do sábado.

 

 

 

 

 

 

30/05/2014:  Xornada de orientación laboral

Orientación laboral

 

O Concello de As Pontes, ofértanos gratuitamente, esta xornada de orientación laboral a través da súa área de emprego municipal. Terá lugar no noso salón de actos, de 10:30h a 12:10h e vai destinada a todos os alumnos de ciclos formativos: os de 1º, 2º e tamén os que xa están facendo as prácticas en empresas.

 

 

 

 

23/05/2014:  Espectáculo musical: Historia e evolución da música contemporanea.

espectaculo musical

Será no cine Alovi e asisten todos os alumnos de ESO e Bacharelato.

Este concerto acercaranos á evolución da música contemporánea de forma cronolóxica e comparativa. Todo esto desde un punto de vista ameno, didáctico e pedagóxico.Entre outras pezas poderemos escoitar:
Ritmos africanos … (1600)
The Entertainer  … (Scott Joplin, 1902)
All of me …  (Simons, Marks, 1931)
In the Mood … (Glen Miller, 1940)
Boom Boom … (John Lee Hooker, 1962)
Jaihouse Rock … (Elvis Presley, 1957)

 

 

 

 

5, 16 e 26/05/2014:  Talleres de prevención de drogodependencias

drogas-nonEnmarcado dentro programa xuvenil do Concello de As Pontes "Zona Zero". Celebraranse nas horas de titoría dos catro grupos da ESO. Haberá dúas sesión para 4º ESO e unha sesión para cada un dos outros tres grupos.

 

 

 

 

 

 

 

12/05/2014: Camiño de Santiago e Instituto Invest. Alimentarias

camiño santiagoOs alumnos de 1º e 2º da ESO faran ao longo da mañá do luns 12 unha etapa do Camiño de Santiago, desde Palas a Melide. Pola tarde visitarán o Instituto de Investigacións Alimentarias en Santiago.

 

Instituto de Investigación e Análises Alimentarias: Creado no ano 1993, ten como obxectivos fundamentais o desenvolvemento da investigación no campo da industria alimentaria, a formación e perfeccionamento de profesionais do sector, o asesoramento a empresas de produción e transformación de alimentos. Así mesmo, presta asistencia técnica, asesoramento e control nas seguintes áreas: Bromatoloxía, solos e augas, microbioloxía, parasitoloxía, química analítica e tecnoloxía de produtos pesqueiros.

 

 

 

9/05/2014: Taller de poesía

poetisas aldao ladoTaller para a difusión da poesía actual a cargo das poetisas Lucía aldao e María Lado. Participan alumnos de 1º Bacharelato, e 3º e 4º da ESO

Esta actividade facémola conxuntamente co IES Moncho Valcarce

 

 

 

 

 

 

8/05/2014:  Visita ao Instituto de Medicina Legal en Santiago

Instituto medicina legalOs alumnos de 1º de Bacharelato visitan o Instituto de Medicina Legal.

Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) é un órgano da Administración de xustiza en Galicia, que ten por misión prestarlles asistencia técnica aos tribunais, fiscalías e xulgados en materia de medicina forense. Esta organización, integrada polos médicos forenses e persoal técnico e auxiliar, ten a súa sede en Santiago de Compostela e centros de traballo situados, ademais de nesta cidade, na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Nas súas funcións técnicas o Instituto actúa con carácter independente e sometido unicamente ás regras de investigación científica 

Funcións

A investigación medicolegal en todos os casos de morte violenta ou sospeitosa de criminalidade é a función máis coñecida dos médicos forenses, malia que tamén é recoñecida a súa intervención no control periódico da evolución dos lesionados e a valoración dos danos corporais que sexan obxecto de actuacións procesuais, así como a asistencia e vixilancia facultativa das persoas detidas.

Ademais desta vertente máis salientada, as súas funcións comprenden o estudo e a emisión dos informes que lle sexan requiridos polas autoridades xudiciais e fiscais en todos os aspectos medicolegais. Tamén constitúe o seu labor a emisión de informes previstos na normativa sobre o Rexistro Civil (sobre a idade ou sobre o sexo das persoas implicadas en expedientes gobernativos, sobre a causa da morte, etc.).

No seo do IMELGA estas actividades organizaranse a través do Servizo de Patoloxía Forense (medicina forense de mortos) e do Servizo de Clínica Médico-forense (medicina forense de vivos).

Alén disto e dentro dunha concepción ampla da saúde, a intervención de psicólogos no Servizo de Clínica garante o estudo, avaliación e informe dos aspectos da súa disciplina profesional.

Por último, cómpre destacar que tamén se encadra na misión deste centro a formación e especialización dos médicos forenses e do persoal técnico do Instituto. 

6/05/2014:  Visita a Viveiro, Alfoz e Mondoñedo

mondoñedoO departemento de Relixión organiza esta visita ao Mosteiro de Valdeflores en Viveiro, á Finca Galea e o Castelo de Pardo de Cela en Alfoz e a Biblioteca do Seminario e Catedral de Mondoñedo.

Participan os alumnos de 3º e 4º de ESO

 El Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo cuenta con una de las bibliotecas más importantes del país, no sólo por el número de volúmenes, unos 30.000, sino, sobre todo, por el valor patrimonial de muchos de ellos, entre los que destacan los 22 incunables (anteriores a 1500) que se conservan en perfecto estado y todos con certificado de autenticidad.

 Ocupa en la actualidad todo un lado del claustro principal del Real Seminario. Se encuentra situada en la planta primera, en la construcción más antigua, formando un conjunto completo y armónico, con unas dimensiones de 120 metros cuadrados. Al mismo tiempo, el Seminario dispone de otra biblioteca auxiliar, que funciona como biblioteca del colegio y es de uso cotidiano para sus alumnos.

 El más antiguo de los incunables, que data del siglo XIII, es la Leyenda Mayor de San Francisco, uno de los tres que se conservan en España y en el que se narra la vida del santo, contada por San Buenaventura. Esta obra fue encontrada por casualidad por el bibliotecario del seminario, el mismo que inició la catalogación de sus fondos. A pesar de su antigüedad se conserva en buen estado y es un lujo reservado a unos escogidos pasar sus hojas, entre las que se encuentra una con letra capital de oro.

 Otra de las joyas de la biblioteca es una Biblia políglota, escrita en griego, persa, latín etíope, caldeo, siriaco, árabe y hebreo. La edición que se conserva en Mondoñedo, de seis tomos, fue realizada en Londres en 1657 y forma parte de la completa colección de biblias expuestas en el Seminario, la más antigua de 1528, y entre las que figuran textos en varios idiomas.

 - Temática de los fondos: Sagrada escritura, Filosofía, Derecho, Teología, Medicina, Historia y Literatura.

- Proceso de catalogación del fondo: Hasta el siglo XVIII.

- Es visitada cada año por cientos de investigadores, profesores y universitarios.

- Obras de sacerdotes, alumnos y profesores relacionados con el Seminario.

- Fondos provenientes de donaciones de sacerdotes, religiosos e instituciones.

- Servicio de Intercambio de publicaciones científicas a través de la revista Rudesindus.

24 e 25/04/2014:  Expo e talleres da ONGD "Mundo Cooperante"

mundo cooperante

Esta ONGD ofrécenos unha exposición (montada no hall do instituto desde o 22 de abril) e uns talleres sobre cooperación ao desenvolvemento para todos os alumnos da ESO.

Os talleres serán dunha sesión de duración, no salón de actos, nas seguintes datas e horas:

1ºESO: Xoves 24, ás 11:20h
2ºESO: Xoves 24, ás 13:20h
3ºESO: Venres 25, ás 11:20h
4ºESO: Xoves 24, ás 10:30h

 

 

 

22/04/2014:  Día do libro en Salamanca

salamanca

Este ano os argalleiros e argalleiras das letras viaxaron a Salamanca para celebrar o día do libro grazas á colaboración do concello desta cidade e á boa acollida que tivo a nosa actividade por parte do director  da Biblioteca Municipal Torrente Ballester.  

Alí gozaron da lectura continuada de Diario de Eva, El diario de Adán y Eva, The diaries of Adam and Eve de Mark Twain e  da composición do poema coas palabras elixidas polos lectores.

 Aproveitaron a estancia na cidade para coñecer a Salamanca literaria (Torrente Ballester, Unamuno, Martín Gaite, “Calixto e Melibea”...)e artística.

Agradecemos a colaboración da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do instituto que colabora no custo do autobús.

 Nestas dúas presentacions podedes ver un resumo da actividade: Día do libro en Salamanca     Coñecendo Salamanca

10/04/2014 Taller de Primeiros Auxilios

 

Primeiros auxilios

A Cruz Vermella ven o  xoves 10 de abril a impartir un taller práctico de primeiros auxilios para os alumnos de 1º de Bacharelato e 1º de todos os ciclos formativos do centro. A súa duración é de dúas horas.

 

 

 

 

 

 

 7 a 11/04/2014:  Viaxe a Roma 4º ESO

 Roma

Plan da viaxe:

LLEGADA (7 de abril)

PRIMER DÍA EN ROMA (8 de abril)

10:00 Salida del hotel hacia el Foro Romano, luego visitaremos Coliseo, barrio de Trastevere, Bocca della Veritâ, Foro Boario, Monumento a Víctor Manuel… Al final de la tarde dispondremos de tiempo libre y paseo por los alrededores del hotel.

SEGUNDO DÍA EN ROMA (9 de abril)

MAÑANA:10:00 Salida del hotel, visita al Mercado de Campo di Fiori, Via del Corso, Panteón y Piazza Navona.

TARDE: Visita a la Fontana di Trevi y a la Piazza di Spagna.

TERCER DÍA EN ROMA (10 de abril)

Visita al Vaticano desde las 10:30:-Basílica de San Pedro.-Capilla Sixtina -Museos Vaticanos.

Durante la tarde visita a los Museos Capitolinos.

 CUARTO DÍA EN ROMA (REGRESO) (11 de abril)

-MAÑANA: compras, tiempo libre...

-TARDE:

Salida de Roma a las 21:35 horas y llegada a Oporto a las 23:40 horas.