Skip to Content
TELÉFONOS DE CONTACTO: 881960101 - 698148050 - 698148051

PROTOCOLO COVID 2021

Nos seguintes enlaces pódense consultar os diferentes documentos do protocolo Covid do IES Cabo Ortegal:

1. PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN DA COVID 2021-2022

2. PLAN DE CONTINXENCIA

O Plan de continxencia inclúe os horarios espello, é dicir, os horarios que se deberán seguir en caso de peche dunha aula ou de todo o centro. Estes horarios pódense consultar nos seguintes enlaces:

1º ESO A, 1º ESO B, 2º ESO, 3º ESO, 3º ESO PMAR, 4º ESO, 1º BAC, 2º BAC A, 2º BAC B, CICLO

O profesorado realizará en caso de confinamento un seguimento semanal das actividades realizadas segundo o seguinte ANEXO "Seguimento das actividades".

Así mesmo, a este Plan de Continxencia incorpórase o Plan de atención virtual ao alumnado vulnerable que se pode consultar no seguinte enlace: ANEXO "Plan de atención virtual ao alumnado vulnerable"

3. PROGRAMA DE ACOLLIDA

Ademais todos estes documentos presentan os seguintes anexos:

LISTAXE DOS LIBROS DE TEXTO 2021/22

ESO

O vindeiro curso 2021/2022, 3º e 4º ESO incorpóranse ao programa Edixgal. Só será necesario mercar un libro de actividades de Inglés que é o que aparece nas listaxes dos diferentes cursos.

BACHARELATO

OFERTA MODULAR ADULTOS "SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES" (#FPGalicia)

Publicada ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso

No IES Cabo Ortegal impártese o ciclo medio modular presencial de adultos "Sistemas Microinformáticos e redes", podéndose consultar os prazos de admisión na seguinte ligazón: ADMISIÓN CICLO 2021-2022.

Pódese tamén consultar toda a información relevante en:

https://www.edu.xunta.es/fp/

BENVIDA Á WEB DO

          

                     

 

 

1ªBAC CHARLA CONTAMINACIÓN MARINA

30/11/2021 10:00
30/11/2021 11:00

O alumnado de 1ºBAC ten ona charla sobre Contaminación en el medio marino: qué vigilar, cuándo y cómo o martes 30-11-21 de 10:00 a 11:00 horas. As ponentes serán Lucía Viñas e Begoña Pérez do Centro Oceanográfico de Vigo e se emitirá a través da plataforma Zoom

4ºESO CHARLA PESCA E ACUICULTURA

29/11/2021 16:50
29/11/2021 17:40

O alumnado de 4º ESO ten una charla sobre A formación e saídas profesionais en pesca e acuicultura, organizada polo departamento de Orientación e impartida por membros dos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro, o luns 29-11-21 de 16:50 a 17:40 horas

4ºESO CHARLA PESCA E ACUICULTURA

26/11/2021 09:20
26/11/2021 10:10

O alumnado de 4º ESO ten una charla sobre os Oficios e traballos, organizada polo departamento de Orientación e impartida por membros dos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro, o venres 26-11-21 de 09:20 a 10:10 horas

4ºESO CHARLA VOLCANES

25/11/2021 11:00
25/11/2021 11:50

O alumnado de 4ºESO ten unha charla sobre Volcanes y su afección al medio o xoves 25-11-21 de 11:00-11:50 horasa través del canal del IEO en YouTube. Será impartida por Eugenio Fraile Nuez do Centro Oceanográfico de Canarias

ESO: AULAS VIVAS

22/11/2021 10:10
22/11/2021 13:00

Todo o alumnado da ESO ten o 22-11-21 una actividade na que a bailarina e docente Ana Beatriz Pérez realizará unhos exercicios sinxelos e de curta duración (10 minutos) ao inicio ou ao final de cada clase.

O horario por cursos é:

2º ESO A: 10:10 horas

1º ESO B: 10:50 horas

4º ESO A: 11:00 horas

1º ESO A: 11:30 horas

3º ESO A: 12:20 horas

3º ESO A DES/PMAR: 13:00 horas

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE ALUMNADO

Segundo a Orde do 28 de outubro de 2021, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2021/22 (DOG nº 218 do venres, 12 de novembro de 2021) establécese que:

Será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar. Aquel alumnado que por diversas circunstancias non fose beneficiario para adquirir material escolar poderá solicitalo se cumpre os seguintes requisitos establecidos na orde.

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

O prazo de presentación de solicitudes realizarase no centro, con data límite do 26 de novembro incluído.

4ºESO CHARLA PESCA E ACUICULTURA

19/11/2021 08:30
19/11/2021 09:20

O alumnado de 4º ESO ten una charla sobre O sector primario. Coñecemento do sector ata a chegada á lonxa do produto, organizada polo departamento de Orientación e impartida por membros dos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro, o venres 19-11-21 de 08:30 a 09:00 horas

3ºESO e 3ºPMAR: VISITA AO MUNCYT e AO XII OBRADOIRO GALEGO DE ROBÓTICA

17/11/2021 08:30
17/11/2021 19:30

O alumnado de 3º ESO e 3º PMAR realiza, o mércores 17-11-21 de 08:30 a 19:30 horas, unha visita ao Museo Nacional de Ciencia e Tecnología, en donde realizarán unha actividade, e participarán no XII Obradoiro Galego de Robótica, onde imparten formación sobre programación e robótica


3ºESOPMAR CHARLA PLAN DIRECTOR

12/11/2021 11:30
12/11/2021 12:20

O alumnado de 3º ESO PMAR ten unha charla, organizada polo departamento de orientación, sobre a Prevención de Drogas e Alcohol o venres 12-11-2021 de 11:30 a 12:20 horas

3ºESOA CHARLA PLAN DIRECTOR

12/11/2021 10:10
12/11/2021 11:00

O alumnado de 3º ESO A ten unha charla, organizada polo departamento de orientación, sobre a Prevención de Drogas e Alcohol o venres 12-11-2021 de 10:10 a 11:00 horas

4ºESOA CHARLA PLAN DIRECTOR

12/11/2021 08:30
12/11/2021 09:20

O alumnado de 4º ESO A ten unha charla, organizada polo departamento de orientación, sobre VIOGEN o venres 12-11-2021 de 8:30 a 9:20 horas

2ºESO CHARLA PLAN DIRECTOR

10/11/2021 11:30
10/11/2021 12:20

O alumnado de 2º ESO ten unha charla, organizada polo departamento de orientación, sobre Acoso Escolar o mércores 10-11-2021 de 11:30 a 12:20 horas

1ºESOA CHARLA PLAN DIRECTOR

09/11/2021 09:20
09/11/2021 10:10

O alumnado de 1º ESO A ten unha charla, organizada polo departamento de orientación, sobre Novas Tecnoloxías o martes 9-11-2021 de 09:20 a 10:10 horas

TODOS MAGOSTO 2021

08/11/2021 16:00
08/11/2021 18:30

O luns 8-11-21 todo o centro participará na degustación de castañas asadas. Si a meteoroloxía o permite poderase participar en xogos tradicionais. Por protocolo COVID o alumnado, despois de recoller a súa ración de castañas, se situará no seu lugar correspondente asignado para os recreos. As quendas por hora e cursos son:

De 16:00 a 16:50 horas baixará o alumnado de 4º de ESO e de 1º e 2º de BAC (terá clase normal a 2ª hora da tarde)

De 16:50 a 17:40 horas: baixará o alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO (terá clase normal a 1ª hora da tarde)

De 17:40 a 18:30 horas: baixará o alumnado do Ciclo

1ºESOB CHARLA PLAN DIRECTOR

08/11/2021 13:10
08/11/2021 14:00

O alumnado de 1º ESO B ten unha charla, organizada polo departamento de orientación, sobre Novas Tecnoloxías o luns 8-11-2021 de 13:10 a 14:50 horas

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR (Renovación parcial 2021)

De acordo coa Resolución do 20 de setembro de 2021 (DOG do 29 de setembro) da Dirección Xeral de Educación, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros de Consellos Escolares de centros docente sostidos con fondos públicos, e unha vez constituída a Xunta Electoral que regulará todo o proceso, pódese consultar o calendario electoral no seguinte enlace: CALENDARIO ELECTORAL.

Os censos estarán expostos no taboleiro de anuncios e nos seguintes enlaces pódese consultar toda a información relevante relacionada coa convocatoria de cada un dos sectores:

4ºESOA VIDEOCONFERENCIA "PODEN PENSAR AS MÁQUINAS"

02/11/2021 12:00
02/11/2021 13:10

O alumnado de 4º ESO ten unha videoconferencia sobre "Poden pensar as máquinas?" o martes 2-11-2021 ás 12:00 horas impartida por Senén Barro Ameneiro, Director do CITIUS

2ºBAC: CLUB DE CIENCIAS 20-21

22/10/2021 15:00
23/10/2021 19:00

O alumnado do Club de Ciencias do curso 20-21 tiña pendente unha actividade que, por fin, se realizou o venres 22 e o sábado 23 de outubro. Parte do alumnado inscrito desprazouse a Santiago, onde visitaron a cidade e o Observatorio Astronómico, e a Caldas de Reis, onde se divertiron nuhna competición de paintball.


1ªBAC CHARLA COÑÉCETE

22/10/2021 12:20
22/10/2021 13:10

O alumnado de 1º BAC ten unha charla, organizada polo concello, sobre o fomento da igualdade, a autoestima e as relacións saudables o venres 22-10-2021 de 12:20 a 13:10 horas

4ºESO CHARLA COÑÉCETE

22/10/2021 11:00
22/10/2021 11:50

O alumnado de 4º ESO ten unha charla, organizada polo concello, sobre o fomento da igualdade, a autoestima e as relacións saudables o venres 22-10-2021 de 11:00 a 11:50 horas

4ºESO e 1ºBAC e 2ºBAC: DOCUMENTAL, COLOQUIO E RECITAL

20/10/2021 10:10
20/10/2021 13:10

O alumnado de 4º ESO e de 1º e 2º de BAC participa o mércores 20-10-21 de 10:10 a 13:10 nunha actividade na que a poeta Emma Pedreira e o director Carlos Lorenzo presentan o documental Vértice de Versos e manterán co público un coloquio, ademáis dun recital da poeta.

1ªBAC CHARLA COÑÉCETE

15/10/2021 11:00
15/10/2021 11:50

O alumnado de 1º BAC ten unha charla, organizada polo concello, sobre o fomento da igualdade, a autoestima e as relacións saudables o venres 15-10-2021 de 11:00 a 11:50 horas

4ºESO CHARLA COÑÉCETE

15/10/2021 10:10
15/10/2021 11:00

O alumnado de 4º ESO ten unha charla, organizada polo concello, sobre o fomento da igualdade, a autoestima e as relacións saudables o venres 15-10-2021 de 10:10 a 11:00 horas

1ºBAC CHARLA COÑÉCETE

08/10/2021 10:10
08/10/2021 11:00

O alumnado de 1º BAC ten unha charla, organizada polo concello, sobre o fomento da igualdade, a autoestima e as relacións saudables o venres 8-10-2021 de 10:10 a 11:00 horas

4ºESO CHARLA COÑÉCETE

08/10/2021 09:20
08/10/2021 10:10

O alumnado de 4º ESO ten unha charla, organizada polo concello, sobre o fomento da igualdade, a autoestima e as relacións saudables o venres 8-10-2021 de 09:20 a 10:10 horas

4ºESO CHARLA LUIS DAVILA

27/09/2021 12:20
27/09/2021 13:10

O alumnado de 4º ESO ten unha charla con Luís Davila Malvido, deseñador gráfico, ilustrador e viñetista galego, coñecido polo seu traballo O Bichero para Faro de Vigo, o luns 27-09-2021 de 12:20 a 13:10 horas


Distribuir contido


by Dr. Radut