Skip to Content

Matrícula no Módulo 4 da Educación Secundaria de Adultos

O prazo extraordinario de admisión e matrícula no Módulo 4 para o alumnado de nova incorporación á Educación Secundaria de Adultos será do 9 ao 16 de Xaneiro de 2019.

Número de prazas: 10

Os sobres de matrícula pódense recoller polas mañás na secretaría do centro e polas tardes na Xefatura de Estudos de Ensinanza de Adultos.

Normativa aplicable: Circular 5/2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos Institutos de Educación Secundaria que impartan Ensinanzas Básicas de Educación para Persoas Adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2018/2019.

 

A Dirección do IES As Telleiras

CAMBIO DE NÚMERO DE CONTACTO

Dende o día 30 de novembro de 2016 dispoñemos dun novo número de teléfono:

                      881930350

Benvida

Neste enlace podedes ver un vídeo que recolle máis imaxes do centro e informacións de interese, sobre todo para as familias.           

Curso 2018 - 2019. Fondo solidario libros de texto. ENTREGA

Xa están dispoñibles no centro para a súa entrega ás familias os libros solicitados da axuda do fondo de libros.

Pódense recoller na biblioteca do centro o luns 17 de setembro dende as 9:30 horas ata as 14:00 horas e todas as tardes desa semana dende as 17:00 h ata as 20:00 h.

Importante: Soamente se entregarán os libros á persoa solicitante da axuda.

Para que sexan entregados a outra  persoa cómpre a autorización e fotocopia do carnet de identidade do/a solicitante da axuda.

A Secretaría do centro

VALES PARA AQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

 Os alumnos do centro que estean nesta situación:

     - matriculados para o novo curso escolar 2018/19

     - se fose  o caso, devolvesen os libros que lle foron asignados no curso 2017/18

     - teñan dereito á axuda para adquirir material escolar (aqueles que nas listas publicadas teñen asignados 6 libros ou máis)

teñen á súa disposición na conserxería do centro o VALE PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR.

Entregarase á persoa solicitante da axuda despois da súa identificación co D.N.I. ou a aquela persoa, maior de idade, que estea en posesión dunha autorización e fotocopia do D.N.I do solicitante.

NOTA: os alumnos que estean pendentes de aprobar algunha materia en setembro e/ou non devolvesen os libros do curso 2017/18 aínda non teñen dito vale. Deben esperar ata que se poidan matricular no novo curso e estean devoltos todos os libros do fondo.

A normativa para a xestión dos vales atópase no capítulo IV da Orde do 9 de maio de 2018 (DOG do 21 de maio).

A Secretaría do centro

Calendario exames pendentes

Tedes  á vosa disposicón no espazo destinado a Atención a pendentes o calendario de exames e o lugar de realización das probas.

Nese apartado tamén atoparedes a información sobre a reunión á que están convocados os pais e nais do alumnado con materias pendentes.

Libros de texto 2018-19

Aquí podedes consultar a listaxe de libros para o curso 2018-2019, en todos os niveis.

LIBROS DE TEXTO 2018-2019

(Actualizada 23/07/18)

Plan de convivencia

O Plan de Convivencia do centro foi sometido a revisión por parte da Comisión de Convivencia, co que queda definitivamente actualizado.

Darase información máis precisa no claustro e no Consello Escolar, pero xa está publicado no apartado Documentación, polo que pode ser consultado por toda a comunidade educativa. 

Para facilitar o acceso, ofrecemos un enlace ao mesmo.

Aula de convivencia

No apartado O centro > Documentación recóllese o protocolo de actuación ante o alumnado derivado á aula de convivencia onde se especifican as funcións que lles corresponden a todos/as os/as responsables. Podedes acceder a el tamén premendo neste enlace.

PETICIÓN

Rógase aos pais e nais que eviten circular dentro do recinto no horario de entrada e saída do alumnado xa que a aglomeración de vehículos a esas horas pode resultar perigoso para os viandantes, fundamentalmente os alumnos e as alumnas do instituto.

MOITAS GRAZAS

Distribuir contido


by Dr. Radut