Skip to Content

Libros de texto. Alumnado ESO 3 e 4

Os pais/nais do alumnado de 3º e 4º da ESO solicitantes de libros de texto poden recoller os libros adxudicados a partir do mércores 18 de setembro ás 17.00 na Biblioteca do centro.

Horario:

De 9:00 a 13:30 e de 17:00 a 20:00 horas

 

A Dirección

Alumnado admitido no bacharelato de adultos 2019-20

Alumnado admitido

Bacharelato de adultos (2019-20)

 

Todo o alumnado que presentou a súa solicitude de matrícula para o curso 2019 - 2020 en 1º e 2º do Bacharelato de Adultos no IES As Telleiras foi admitido.

O inicio do curso terá lugar o xoves 26 de setembro ás 17:30 h, coa entrega de horarios e presentación do curso.

A Dirección do centro

EDIXGAL: Libros de texto. Alumnado ESO 1 e 2

Os pais/nais do alumnado de 1º e 2º da ESO solicitantes do fondo solidario de libros de texto poden recoller os libros adxudicados polo centro a partir do martes 17 ás 18.15 e ata o mércores 18 de setembro na Biblioteca do centro.

Horario:

Martes de 18:15 a 20:00 horas

Mércores de 9:00 a 13:30 e de 17:00 a 20:00 horas

 

A Dirección

Presentación alumnado Ensino de Adultos. Curso 2019 - 2020

 

INICIO DO CURSO 2019-2020

ESA E BACHARELATO DE ADULTOS

 

 

 As ensinanzas de adultos do curso 2019-20 comezarán coa presentación e entrega de horarios:

 

 

  •  Para a ESA: o venres 20, ás 17:30 h, na Aula E3A do Edificio principal.
  •  Para Bacharelato de adultos: o xoves 26, ás 17:30 h, na Aula E3A do Edificio principal.

 

 

Xefatura de Estudos de E. de Adultos

Listaxe definitiva de adxudicación do fondo solidario de libros de texto

Listaxe definitiva de adxudicación do fondo solidario de libros de texto

Curso 2019-2020

 

Publicadas as listaxes definitivas de adxudicación de libros de texto para 3º e 4º de ESO.

 

Normativa aplicada: Punto 1 do Artigo 18 da Orde do 3 de maio de 2019 (DOG do 20 de maio de 2019).

A secretaría do Centro.

VALES PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

 Os alumnos do centro que estean nesta situación:

     - matriculados para o novo curso escolar 2019/20

     - se fose  o caso, devolvesen os libros que lle foron asignados no curso 2018/19

     - teñan dereito á axuda para adquirir material escolar (aqueles que nas listas publicadas teñen asignados 6 libros ou máis)

teñen á súa disposición na conserxería do centro o VALE PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR.

Entregarase á persoa solicitante da axuda despois da súa identificación co D.N.I. ou a aquela persoa, maior de idade, que estea en posesión dunha autorización e fotocopia do D.N.I do solicitante.

A normativa para a xestión dos vales atópase no capítulo IV da Orde do 3 de maio de 2019 (DOG do 20 de maio).

A Secretaría do centro

Ciclos formativos de Formación Profesional básica. Curso 2019-2020

Todo o alumnado que presentou a súa solicitude de inscrición para o curso 2019 - 2020 no 2º curso do ciclo formativo de Formación Profesional Básica - Carpintaría e Moble no IES As Telleiras foi admitido.

Este alumnado pode formalizar a matrícula dende o venres 13 de setembro ata o venres 20 de setembro.

Os sobres están dispoñibles na conserxaría do centro.

A Dirección do centro

 

Becas e axudas do Ministerio de Educación

Está aberto o prazo para a solicitude de becas e axudas convocadas polo Ministerio de Educación para o curso 2019-2020 destinadas ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo e para estudar Bacharelato.

Prazos para presentar a solicitudes:

  • Alumnado con necesidade específica de apoio educativo: do 28 de xullo de 2019 ao 26 de setembro de 2019.
  • Bacharelato: do 1 de agosto de 2019 ao 1 de outubro de 2019.

Pode consultar toda a información na seguinte URL:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios.html

Curso 2018 - 2019

EDUCACIÓN DE ADULTOS 2019-2020

PRAZOS DE MATRÍCULA

 

Educación Secundaria de Adultos - Nivel II (E.S.A.) do 2 ao 13 de setembro de 2019.

Bacharelato semipresencial de adultos do 9 ao 13 de setembro de 2019.

Os sobres de matrícula pódense recoller na conserxaría do centro a partir do día 2 de setembro.

 

Xefatura de Estudos (E. de Adultos)

 

Admisión Ciclos formativos de Formación Profesional básica.

Prazos do proceso de admisión FP Básica Carpintaría e Moble

Curso 20192020

 

 

Presentación de solicitudes na conserxaría do centro (só para alumnado procedente de outros centros)

Desde o día 2 ata as 13:00 horas do día 12 de setembro de 2019

Publicación da listaxe de alumnado admitido no taboleiro do centro

13 de setembro de 2019

Reclamación á listaxe de alumnado admitido

16 e 17 de setembro de 2019

Matriculación na secretaría do centro

Desde o día 13 ata o día 20 de setembro de 2019

 

Normativa aplicable: Resolución do 26 de xullo de 2019, da dirección xeral de educación, formación profesional e innovación educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20. (DOG do 9 de agosto de 2019).

Observacións:

  • Os impresos de solicitude de admisión estarán dispoñibles na conserxaría do centro.

  • Os sobres de matrícula estarán dispoñibles na conserxaría do centro a partir do 2 de setembro de 2019.

Distribuir contido


by Dr. Radut