Skip to Content

INICIO DO CURSO 2021/2022

 

Instrucións para o primeiro día (presentacións)

 

 

 

No seguinte cadro aparecen o día e horas de inicio de curso (presentacións)

para cada grupo. Alumnado e familias poderán consultar as listaxes por curso antes do

día da presentación a través de ABALAR-MÓVIL

 

O alumnado estará unicamente co seu titor(a), que será o encargado(a) de informar

das novas normas de organización e funcionamento.

 

 

Data de inicio

 

Cursos

Grupo

Hora de entrada

Zona de recepción

 

 

 

 

 

 

 

15/09/2021

1º ESO

A

9:30 h

 

Porta principal Edificio ESO

B

10.00h

C

10.30h

2º ESO

TODOS OS GRUPOS

 

10.00h

Salón de Actos 

3º ESO

TODOS OS GRUPOS

11.00h

 

Salón de Actos 

4º ESO

TODOS OS GRUPOS

10:30h

Porta principal Edificio Bacharelato

1º BAC

TODOS OS GRUPOS

11.30h

 

Porta principal Edificio Bacharelato

2º BAC

TODOS OS GRUPOS

12:00h

Porta principal Edificio Bacharelato

O/a titor(a) explicará ao alumnado as indicacións e normas de seguridade hixiene que se seguirán durante o curso.

  • O alumnado deberá vir provisto de material para escribir o seu horario.
  • Ao día seguinte da presentación, (16) o alumnado acudirá ao centro no horario habitual de clases.
  • As reunións das familias cos titores/as realizaranse na segunda ou terceira semana do curso.

 

 

Matrícula -- Curso 2021 - 2022

 PRAZOS DE MATRÍCULA

CURSO 2021-2022


 

ESO: martes 7 de setembro de 2021.

Bacharelato: mércores 8 de setembro de 2021.

 

O horario de secretaría é de 9.00 h a 14.00 h.

 

 

Xefatura de Estudos

CALENDARIO DE CUALIFICACIÓNS E RECLAMACIÓNS SETEMBRO 2021

Calendario cualificacións e reclamacións

setembro 2021


 

As datas e horas para a ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS E PRAZO DE RECLAMACIÓNS para cada un dos cursos aparece no seguinte arquivo adxunto.

 

Aviso importante

Aviso importante

 

DEBIDO ÁS OBRAS QUE SE ESTÁN A REALIZAR NO CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO ATENDERASE NO TELÉFONO 644534028 (EN HORARIO DE 10:00 A 13:00) OU A TRAVÉS DO CORREO ies.telleiras@edu.xunta.gal

 

DESCULPEN AS MOLESTIAS

 

A DIRECCIÓN

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO CURSO 2020-2021

 


Calendario de exames

setembro 2021


 

As probas correspondentes á convocatoria extraordinaria de setembro terán lugar os días 1 e 2 de setembro.

As data e horas de celebración das probas de cada unha das materias aparecen nos arquivos adxuntos para cada nivel:

 

 

En caso de dúbida ou de ter algún problema, contactar con Xefatura de

estudos.

 

 

 

Xefaturas de Estudo 

Libros de texto para o curso 2021-22


Libros de texto

Curso 2021-22


 

Na táboa seguinte recóllense enlaces ás listas de libros de texto correspondentes a cada curso.

Nivel
Libros de texto para 1º ESO
Libros de texto para 2º ESO
Libros de texto para 3º ESO
Libros de texto para 4º ESO
Libros de texto para 1º de Bacharelato
Libros de texto para 2º de Bacharelato

 

A Dirección

Parabéns ABAU


Parabéns ao alumnado de 2º de bacharelato polos resultados obtidos nas probas ABAU


 
 
Dende o IES As Telleiras desexámosvos un bo verán!
 

Calendario de cualificacións e reclamacións -- xuño 2021


Calendario cualificacións e reclamacións

xuño 2021


 

Convocatoria extraordinaria

2º BACHARELATO

 

DÍA

HORA

LUGAR

Entrega de Cualificacións

23 xuño

12:00 h

ABALAR

Revisión exames

25 de xuño

Ata 14:00 h

Conserxería

Reclamacións

25-28 xuño

Ata 14:00 h

Secretaría

Notificación da resolución da reclamación

28 xuño

Ata 13:30 h

Dirección

Reclamación ante a Comisión de Supervisión

28-29 xuño

Ata 13:30 h

Secretaría

 

Convocatoria ordinaria

ESO  e  1ºBACHARELATO

 

DÍA

HORA

LUGAR

Avaliacións

23 xuño

 

 

Entrega de Cualificacións

25 xuño

12:00 h

Aula de cada grupo

ABALAR

Devolución libros de texto

Aula de cada grupo

Devolución ordenadores E-dixgal (só o alumnado que cambie de centro para o vindeiro curso)

Aula de cada grupo

Revisión exames

28 de xuño

Ata 14:00 h

Conserxería

Reclamacións

28-29 xuño

Ata 14:00 h

Secretaría

Notificación da resolución da reclamación

30 xuño

Ata 13:30 h

Dirección

Reclamación ante a Comisión de Supervisión

1-2 xullo

Ata 13:30 h

Secretaría

Lembramos que o día 24 de xuño é festivo local, polo que o centro permanecerá pechado.

 

A Dirección

Equipamento E-DIXGAL


Información para as familias

Equipamento E-DIXGAL


 
Estimadas familias:
 
Como vostedes saben, durante o presente curso 2020-21, o/a seu/súa fillo/a estivo matriculado/a nun centro que participa na iniciativa E-Dixgal do proxecto Abalar para o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación, polo que dispón para o seu uso persoal dun ordenador portátil, co seu correspondente maletín, cargador e punteiro.
A dirección do proxecto informa que se o alumnado continúa no mesmo centro cursando materias E-Dixgal no vindeiro curso 2021-22, poderá dispor do equipo durante o período estival, facéndose cargo de todos os elementos e incorporándose o vindeiro curso co material en perfectas condicións.
O alumnado que para o vindeiro curso 2021-22 cambie de centro deberá entregar obrigatoriamente o equipo no centro educativo que llo asignou de acordo co seguinte:

No caso de ensino secundario obrigatorio, estableceranse dous prazos diferenciados de entrega en función da superación ou non de todas as materias E-Dixgal cursadas:

25 de xuño para o alumnado que supera todas as materias E-Dixgal na convocatoria de xuño.
7 de setembro para o alumnado con materias E-Dixgal pendentes para a convocatoria de setembro e que por tanto precisa do equipo durante o verán.
Os equipos deberán ser entregados en perfectas condicións (limpo e co seu correspondente maletín, cargador e punteiro) nas datas indicadas.
As familias deberán asinar un documento de entrega facilitado polo centro.

 

Atentamente, a Dirección

Matrícula Curso 2021-2022 -- ESO e Bacharelato


Matrícula 2021-2022

ESO e Bacharelato


 

Nivel Data Hora
1º ESO    25 de xuño  
 de 09:00 h a 14:00 h 
2º ESO 29 de xuño de 09:00 h a 14:00 h
3º ESO 30 de xuño de 09:00 h a 14:00 h
4º ESO 1 de xullo de 09:00 h a 14:00 h
1º de Bach
2 de xullo de 09:00 h a 14:00 h
2º de Bach 5 de xullo de 09:00 h a 14:00 h

O alumnado procedente doutros centros matricularase nas mesmas datas, e recollerá o sobre de matrícula na conserxaría.

 

A Dirección

Distribuir contido


by Dr. Radut