Non está identificado. (Acceso)
Prescindir de Menú principal

Menú principal

Prescindir de Acceso

Categorías de curso

Xeral 
 AV14/15Resumo
 TICEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Competencias Básicas TelleirasEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 PROGRAMA ARCE: leer para crecerEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Curso AV 14-15 
 Miscelánez
 Química
 Latín
 Matemáticas
 Xeografía e historia
 Castelán
 Inglés
 FísicaEste curso esixe unha chave de inscrición
 Economía
Ciencias Naturais. Bioloxía e Xeoloxía 

Ciencias Naturais 1º ESO 
 Ciencias Naturais de 1º ESO. Reforzo para setembro.
 Ciencias da natureza 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ciencias Naturais 2º ESO 
 Ciencias da natureza 2º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Ciencias Naturais 2º ESO. Reforzo para SetembroResumo

Bioloxía e xeoloxía 
 3º ESO Reforzo para setembro
 4º ESO. Reforzo para setembroEste curso esixe unha chave de inscrición
 3º ESO Bioloxía e Xeoloxía Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 4º ESO. Bioloxía e XeoloxíaEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 1º BAC Bioloxía e Xeoloxía Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 2º BAC Bioloxía Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Cultura Científica 
 Cultura científicaEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Educación de adultos 
 Cultura CientíficaEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Tecnoloxías da Información e a ComunicaciónEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Bioloxía 2º BACEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Ciencias para o Mundo ContemporáneoEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Bioloxía e Xeoloxía 1º BACEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ciencias da Terra e Ambientais 
 Ciencias da Terra e AmbientaisEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Anatomía aplicada ás artes escénicas 
 Anatomía aplicada ás artes escénicasEste curso esixe unha chave de inscrición
Debuxo 
 Debuxo Técnico IEste curso esixe unha chave de inscrición
 Debuxo IResumo

Educación de adultos 
 Debuxo técnico 2º BACEste curso esixe unha chave de inscrición
 Debuxo técnico 1º BACEste curso esixe unha chave de inscrición
Diversificación curricular 

Diversificación Ámbito Científico 
 Diversificación Ámbito CientíficoResumo
FILOSOFÍA 
 Filosofía 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Física e Química 
 Física 2º BACResumo
 Física e química 3ºESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Física e química 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición

Ensino de adultos 
 ESA. Ámbito científico. Este curso permite o acceso a usuarios convidados
 Física e Química 1º BAC AdultosEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Química 2º BAC AdultosEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Física 2º BAC AdultosEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Inglés 
 Inglés 1º BAC TeresaEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Inglés 1º BAC. CheloEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 1º ESO. ConsueloEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Inglés 2º BAC CheloEste curso esixe unha chave de inscrición
 Inglés 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 3º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 4ª ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Inglés ESAResumo
 Inglés PCPI2Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Educación adultos 
 Inglés 2BAC SemipresencialEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés 1BAC SemipresencialEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Lingua Castelá 
 Lingua Castelá 1º ESOResumo
 Lingua Castelá 2º ESO
 Lingua Castelá 3º ESOResumo
 Lingua Castelá 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Lingua Castelá 1º BAC
Educación física 
 Educación física 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Educación física 2º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Educación Física 3ª ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Educación Física 4º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Educación física 1º BACEste curso esixe unha chave de inscrición
Lingua Francesa 
 Lingua francesa 2º ESO Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Lingua galega 
 Lingua Galega 4º ESO Este curso esixe unha chave de inscrición
 Lingua galega 2º ESO
 Lingua galega 3º Diversificación
 lingua galega e literatura 1º BACHEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Lingua Galega 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Lingua galega 3º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Lingua Galega Diver 4º ESOResumo
 Lingua Galega PCPI ComercioEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
  Lingua galega 1º BAC SemipresencialEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
  Lingua Galega 2º BacEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Matemáticas 
 Matemáticas Aplicadas 1BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas IEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas 4º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas 3º ESOEste curso esixe unha chave de inscrición
 Matemáticas II 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Matemáticas 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Matemáticas 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ensino de adultos 
 Matemáticas ESA MODS III e IV
 Ámbito científico matemático 2ºPCPI
 Matemáticas aplicadas II
 Matemáticas aplicadas IResumo
 MATII
 MATI
Informática 
 TIC No bilingüe
 Informática 4º ESO (Aurora)
 TIC BilingueEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 INF 4º (IRENE)Este curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Informática 4º ESO AntiguaResumo
Tecnoloxía 
 RobóticaResumo
 Tecnoloxía Industrial I
 Tecnoloxía 3º ESO Bilingüe e non Bilingüe
 Tecnoloxía 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Tecnoloxía 3º ESOResumo
 Tecnoloxía 4º ESOResumo
Xeografía e Historia 
 Ciencias Sociais 1º ESOEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Arte 2ºBACEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo

Ensino de adultos 
 BAC1-HMCEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 BAC2-HAEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 BAC2-HEEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 BAC2-XEOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
Educación adultos 

FPB 
 Madeira. Ámbito comunicaciónResumo
 Ámbito comunicación lingua inglesaResumo
 FPB Ciencias AplicadasResumo

ESA 
 ESA Ámbito Científico Tecnolóxico
 ESA Ámbito SocialEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 ESA Ámbito lingüístico. Galego-CastelánEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Liga Lego 
 Liga Lego
Latín 
 Latín 2º BAC
 Latín 1º Adultos